Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Toegankelijkheidsverklaring

PGOsupport wil dat haar dienstverlening voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk is.

Versie 1 oktober 2020

In deze verklaring leggen wij uit wat we doen om te zorgen dat de informatie die wij online aanbieden voldoet aan de internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

Deze verklaring geldt voor www.pgosupport.nl, www.participatiekompas.nl en het online leerplatform van PGOsupport.

Richtlijnen voor digitale toegankelijkheid

Op grond van het VN-verdrag Handicap heeft iedereen recht op toegankelijke informatie en diensten. Om dit te waarborgen worden internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid gebruikt. Overheden zijn sinds 23 september 2020 verplicht hieraan te voldoen. Voor organisaties als PGOsupport geldt deze wettelijke verplichting (nog) niet. Wij vinden (digitale) toegankelijkheid een basale voorwaarde. Daarom willen wij aan deze richtlijn voldoen.

Onderzoek en resultaten

PGOsupport heeft onderzocht of haar websites en online leerplatform voldoen aan de wettelijke richtlijnen voor digitale toegankelijkheid zoals deze staan in de WCAG 2.1 niveau AA. Bij opdrachtverstrekking van de websites is de norm WCAG 2.0 niveau A als norm gehanteerd.

Websites

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige websites nog niet volledig voldoen aan de richtlijnen en dat aanpassingen nodig zijn. In de verbeterslag van de website waar nu aan gewerkt wordt, worden deze aanpassingen meegenomen.

Online leerplatform

Samen met onze partner Procademy werken wij aan een nieuw online leerplatform. Wij willen dat ook dit online leersysteem voldoet aan de WCAG-richtlijn. Het platform is al in gebruik en onderzoek laat zien dat het platform op dit moment op een aantal punten nog onvoldoende toegankelijk is. 

Maatregelen

PGOsupport werkt aan verschillende verbeteringen om aan de WCAG-richtlijn te voldoen. Wij kijken onder andere of medewerkers op dit vlak meer opleiding en training nodig hebben.

Uiterlijk 1 juli 2021 zijn alle maatregelen uitgevoerd. Daarna doen wij opnieuw onderzoek naar de toegankelijkheid van beide websites en het leerplatform. Om ook de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te waarborgen, betrekken wij hier eindgebruikers bij.

Probleem met de toegankelijkheid?

Ervaar je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem op een van onze websites of onze online leeromgeving? Laat ons dit weten en stuur een e-mail naar communicatie@pgosupport.nl

Over PGOsupport

PGOsupport is kennis- en adviespartner voor partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Wij willen dat zorg en ondersteuning aansluit bij de behoeften en keuzen van patiënten en cliënten. Daarvoor is patiënten- en cliëntenparticipatie onmisbaar.

Verantwoordelijken

  • Karin Hoek, team academie
  • Marjo Zijp, team communicatie