Ga direct naar de content

Toegankelijkheidsverklaring

PGOsupport wil dat haar dienstverlening voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk is.

Deel deze pagina:

Versie 7 september 2022

PGOsupport.nl is volledig toegankelijk

De website PGOsupport.nl is volledig toegankelijk en voldoet volledig aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid zoals deze staan in de WCAG 2.1 niveau AA. In september 2022 is de toegankelijkheidsverklaring van PGOsupport.nl opgenomen in het Register van toegankelijkheidsverklaringen. Deze verklaring is opgesteld op basis van een rapport van Jules Ernst, bureau 200 OK. 

Richtlijnen voor digitale toegankelijkheid

Op grond van het VN-verdrag Handicap heeft iedereen recht op toegankelijke informatie en diensten. Om dit te waarborgen worden internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid gebruikt. Overheden zijn sinds 23 september 2020 verplicht hieraan te voldoen. Voor organisaties als PGOsupport geldt een soortgelijke verplichting (maar zijn de normen iets soepeler bij kostbare aanpassingen). PGOsupport vindt (digitale) toegankelijkheid een basale voorwaarde. Daarom willen wij aan deze richtlijn voldoen. 

Online leerplatform

Bij de doorontwikkeling van het leerplatform Procademy is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt. Het leerplatform voldoet grotendeels aan de eisen van digitale toegankelijkheid conform de WCAG-richtlijnen niveau AA, conform een check media 2021. 

Participatiekompas

We werken aan de toegankelijkheid van de website Participatiekompas. 

Probleem met de toegankelijkheid?

Ervaar je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem op een van onze websites of onze online leeromgeving? Laat ons dit weten en stuur een e-mail naar communicatie@pgosupport.nl

Over PGOsupport

PGOsupport is een kennis- en adviesorganisatie bij patiëntenparticipatie. Wij willen dat zorg en ondersteuning aansluit bij de behoeften en keuzen van patiënten en cliënten. Daarvoor is patiënten- en cliëntenparticipatie onmisbaar.

Verantwoordelijken