Ga direct naar de content

Patiëntenparticipatie in de zorg

Patiëntenparticipatie bij kwaliteit van zorg is een breed begrip. Het kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Dit dossier gaat over participatie in een zorgorganisatie, bij richtlijnontwikkeling en digitale zorg.

Deel deze pagina:

Voorbeelden in een zorgorganisatie

Elke zorgorganisatie is verplicht om een cliëntenraad te hebben. Daarnaast bestaan er soms afdelingsraden. Daarnaast worden met vragenlijsten of spiegelgesprekken vaak de mening van patiënten over de zorg opgehaald.

Participatie bij richtlijnontwikkeling

PGOsupport maakte een praktische handleiding met informatie voor patiëntvertegenwoordigers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen. Wat is precies de rol van een patiëntenvertegenwoordiger?

Naar toegankelijke digitale zorg

Digitale zorg, ook wel e-health genoemd, wordt alleen goed gebruikt als patiënten deze nuttig, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en veilig vinden. PGOsupport werkte mee aan 2 handreikingen voor patiëntenparticipatie bij digitale zorg.

Meer weten?

Neem contact op met
Martine Versluijs

Martine Versluijs

adviseur patiëntenparticipatie