Ga direct naar de content

Advies fondsenwerving voor patiëntenorganisaties

PGOsupport begeleidt patiëntenorganisaties met raad en daad bij het werven van structurele inkomsten. Acties die geld in het laatje brengen. Wij bieden advies en ondersteuning bij online fondsenwerving, telemarketing, nalatenschappen werven en projectmatig werven.

Deel deze pagina:

Ga direct naar:  

Voor patiëntenorganisaties kosteloos 

De ondersteuning van patiënten- en gehandicaptenorganisaties voeren wij uit in opdracht van het ministerie van VWS. Daarom hoeven wij voor deze dienstverlening geen kosten in rekening te brengen. Voor andere organisaties zijn er wel kosten aan verbonden. Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.

Online fondsenwerving 

Online fondsenwerving is een laagdrempelige manier om geld op te halen. Er zijn 2 mogelijkheden: 

 • Crowdfunding. Het betekent letterlijk: ‘gefinancierd worden door de menigte'. Ofwel: een grote groep mensen helpt jou om jouw doelen te bereiken. Je werft voor een concreet doel, in een relatief korte periode, een vooraf bepaald bedrag. En je geeft de donateurs iets terug voor hun bijdrage. We helpen je bij de opzet, communicatie en financiële afwikkeling van complete crowdfunding-campagnes. 
 • Sponsoracties. Mobiliseer je achterban om zelf wervingsacties te starten. Kleinschalig, grootschalig, wandelen, hardlopen, zwemmen, cupcakes bakken: alles kan. Er is geen vaste looptijd of streefbedrag. Het is laagdrempelig en verhoogt de betrokkenheid van mensen bij jouw organisatie. 

 PGOsupport ondersteunt met: 

 • Intensieve begeleiding (individueel of in groepsverband) bij het maken van het campagneplan en coaching tijdens de uitvoering. 

Wat jouw organisatie investeert:

 • 2 of meer vrijwilligers die bij voorkeur vertrouwd zijn met online communicatie en sociale media, om de campagne voor te bereiden en uit te voeren.
 • Hou rekening met een doorlooptijd van 3 maanden: 2 maanden voorbereiden en 1 maand campagne voeren.  

Terug naar boven

Contributieverdubbelaar 

Een relatief eenvoudige actie die veel structurele inkomsten oplevert, is de contributieverdubbelaar. Een respectvolle telemarketingactie, met de vraag of leden vrijwillig hun contributie willen verhogen. Het werkt! 

Doorlooptijd 

De belactie duurt 4 tot 10 weken, afhankelijk van het aantal benodigde telefoontjes. We adviseren om zo’n 3 maanden voor de start van de actie met de voorbereidingen te beginnen. 


PGOsupport ondersteunt met:

 • Begeleiding bij het opzetten van de campagne en de briefing van het telemarketingbureau.
 • Samenwerking met een telemarketingbedrijf dat werkt met senioren, die je leden of donateurs correct en oprecht benaderen. De kosten van het telemarketingbedrijf draagt de patiëntenorganisatie zelf.

In onderstaande video (ondertiteld) vertelt Renske Noordhuis, voormalig adviseur fondsenwerving bij PGOsupport, meer over de contributieverdubbelaar:

Uit eerdere acties van onder meer de Stomavereniging en de Endometriose Stichting, blijkt dat veel leden hun contributie vrijwillig verdubbelen. 

Wat jouw organisatie investeert: 

 • De kosten van het belbureau. De terugverdientijd bedraagt 1 jaar, winst is er op langere termijn. Onze ervaring leert dat mensen hun vrijwillige verhoging hooguit incidenteel terugdraaien. Je hebt daardoor jaar in jaar uit een hogere opbrengst uit bestaande leden/donateurs.
 • Secretariaat en administratie: een beperkt aantal uren per week ter voorbereiding en tijdens de campagne, iets intensiever kort voor en na de start van de actie.
 • Een projecteider moet namens jouw organisatie de actie aansturen. Dat vergt gemiddeld 1 à 2 uur per week gedurende de laatste weken van de voorbereiding en tijdens de actie.  

Terug naar boven

Nalatenschappen werven 

Een nalatenschappencampagne genereert niet op korte termijn, maar wel op den duur extra middelen. Steeds meer mensen willen (een deel van) hun nalatenschap schenken aan een goed doel.   

In onderstaande video (ondertiteld) vertelt Renske Noordhuis, voormalig adviseur fondsenwerving bij PGOsupport, meer over de nalatenschap en fondsenwerving:

Nalatenschappen werven kan een beladen onderwerp zijn, waardoor sommige patiëntenorganisaties hier weinig aandacht aan besteden. Wij helpen bij het opzetten van communicatie over nalatenschappen, waarbij respect – boven alles – het sleutelwoord is.

 PGOsupport ondersteunt met:

 • Een aantal basiscommunicatiemiddelen om een campagne op te zetten  
 • Advies en ondersteuning bij het op maat maken van de communicatiemiddelen voor jouw organisatie.

 Wat jouw organisatie investeert: 

 • Een projecteigenaar voor ongeveer 2 à 3 uur per week gedurende 3 maanden. Vervolgens vraagt het jaarlijks enige aandacht.  
 • Vast bedrag voor alle basismaterialen en een aantal uur begeleiding door nalatenschappenspecialist Arjen van Ketel: € 1.200 excl. BTW. 
 • Materiële kosten: communicatiemateriaal aanpassen aan de eigen huisstijl, plus productie- en eventuele verzendkosten. 

Terug naar boven

Projectmatig werven (ZonMw)  

PGOsupport helpt bij het structureel genereren van extra inkomsten. Soms is een eenmalige bijdrage nodig voor een specifiek project. Dan kun je een aanvraag doen bij een fonds.

Programma Voor elkaar! 

Via het programma Voor elkaar! van ZonMw kunnnen patiëntenorganisaties een projectsubsidie aanvragen. Als er een nieuwe subsidieronde van start gaat, organiseert PGOsupport hier vaak informatiebijeenkomsten hierover.

Heb je een vraag over het programma Voor elkaar! van ZonMw dan kun je daarmee ook altijd bij PGOsupport terecht. Lees meer over het programma Voor elkaar! op de website van ZonMw. 

Lees meer over de subsidieregeling voor patiëntenorganisaties in het dossier Patiëntenorganisaties.

Voor patiëntenorganisaties kosteloos 

De ondersteuning van landelijk werkende patiënten- en gehandicaptenorganisaties voeren wij uit in opdracht van het ministerie van VWS. Daarom hoeven wij voor deze dienstverlening geen kosten in rekening te brengen. Voor andere organisaties zijn er wel kosten aan verbonden. Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.

Terug naar boven

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving

Meer over fondsenwerving