Ga direct naar de content

Advies lokale en regionale participatie

PGOsupport adviseert en traint patiënten- en gehandicaptenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en organisaties in het sociaal domein over patiënt- en burgerparticipatie bij lokale of regionale veranderingen in zorg en welzijn.

Deel deze pagina:

Ontwikkelingen in zorg en welzijn worden niet alleen landelijk maar (juist) ook lokaal of regionaal vormgegeven. Zoals in het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek of in het sociaal domein van gemeentes. Ook dan is inbreng en invloed vanuit ervaringsdeskundigheid essentieel. PGOsupport kan daarbij helpen.

Direct naar trainingen en advies voor:

Training en advies aan lokale en regionale belangenbehartigers

Ben je actief in een lokale cliënten- en gehandicaptenorganisatie en wil je grotere invloed uitoefenen op jouw gemeente of op organisaties in het sociaal domein? Of wil je met je landelijke patiëntenvereniging regionaal of lokaal invloed uitoefenen? Voor deze en andere vragen helpt PGOsupport je graag verder met:

Advies: hoe pak je het aan, waar moet je op letten, wat zijn de spelregels die je moet hanteren bij het opzetten van participatie? Hoe bereik je jouw concrete doelen? Onze adviseur denkt graag met je mee!

Cursussen: PGOsupport biedt veel cursussen die zowel interessant zijn voor landelijke als voor lokale patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bijvoorbeeld: 

Maatwerk cursussen: als je met je hele lokale gehandicaptenplatform getraind wil worden in het beter uitvoeren van je taken, dan kunnen we ook een cursus op maat voor jouw platform verzorgen. Dat gaat uiteraard wel in overleg, dus neem eerst contact op met onze adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Voor gevorderden: word een ‘critical friend’

In 2020 en 2021 verzorgde PGOsupport de opleiding tot ‘critical friend’, gericht op de inzet van doorgewinterde ervaringsdeskundigen die een kritische maar constructieve bijdrage wilden leveren aan Regiobeelden. Op dit moment zet PGOsupport vervolgtrajecten op voor ervaringsdeskundigen die een bijdrage willen leveren aan de volgende fase van het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek: de doorontwikkeling van regiobeelden naar regiovisies en regioaanpakken.

Breng jij de nodige kennis, werkervaring en ervaringsdeskundigheid mee en wil je actief worden op deze lokale of regionale terreinen? Neem dan contact op met Marieke van Noort (adviseur regionale participatie).

Advies voor gemeenten en organisaties in het sociaal domein

Ben je als gemeente of lokale welzijnsorganisatie op zoek naar een goede vertegenwoordiging van mensen met een beperking? Bijvoorbeeld om participatie bij de lokale inclusieagenda goed vorm te geven? Of om de innovaties in jouw organisatie in co-creatie met mensen met een beperking vorm te geven? Of wil je de participatie van mensen met een beperking steviger maken dan het incidenteel geven van een mening? PGOsupport helpt gemeentes graag verder met:

  • Advies: hoe pak je het aan, waar moet je op letten, wat zijn de spelregels die je moet hanteren bij het opzetten van participatie?
  • Goed toegeruste ervaringsdeskundigen uit ons grote netwerk in de wereld van patiënten- en cliëntenorganisaties, onder andere uit onze pool van opgeleide ‘critical friends’.
  • Maatwerk cursus voor nieuwe of al meer ervaren belangenbehartigers met een beperking, al dan niet samen met medewerkers van de gemeente of jouw organisatie. Bijvoorbeeld als een gemeente of lokale welzijnsorganisatie start met een werkgroep inclusie of toegankelijkheid, of meer impact uit zo’n werkgroep wil halen of beter wil samenwerken met lokale cliënten- of gehandicaptenorganisaties. 
  • Coaching of intervisie voor medewerkers die met participatietrajecten bezig zijn, al dan niet samen met ervaringsdeskundigen. 

Interesse? Neem contact op met Marieke van Noort (adviseur regionale participatie), voor een verkennend gesprek.

Regionale initiatieven

Daarnaast denkt PGOsupport mee met de regisseurs van regionale veranderingen: zorgverzekeraars, zorginstellingen, gemeenten en samenwerkingsverbanden die bezig zijn om zorg en welzijn op regionaal niveau anders in te richten. Wat is hierbij de meerwaarde van het patiënt- en burgerperspectief? Hoe vind je de juiste patiënt- of burgervertegenwoordigers? Hoe richt je het proces in van burger- en patiëntparticipatie? PGOsupport kan hierbij adviseren. Neem contact op met Marieke van Noort, adviseur regionale participatie.

Kosten

De ondersteuning van landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties voeren wij uit in opdracht van het ministerie van VWS. Daarom hoeven wij voor deze dienstverlening geen kosten in rekening te brengen. Voor andere organisaties zijn er wel kosten aan verbonden. Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.

Training en advies aan Adviesraden Sociaal Domein en door gemeenten ingestelde werkgroepen en cliëntenraden van organisaties in het sociaal domein brengen wel kosten met zich mee. Ook aan training en advies voor gemeenten en organisaties in het sociaal domein zijn kosten verbonden. Onze adviseur bespreekt dit tijdens het verkennend gesprek.

Meer weten?

Neem contact op met
Marieke van Noort

Marieke van Noort

adviseur regionale participatie

Projecten en cursussen lokale participatie