Ga direct naar de content

Advies lokale en regionale participatie

PGOsupport adviseert en traint patiënten- en gehandicaptenorganisaties, gemeenten én zorgverzekeraars over patiënt- en burgerparticipatie bij lokale of regionale veranderingen in zorg en welzijn.

Deel deze pagina:

Ontwikkelingen in zorg en welzijn worden steeds meer lokaal of regionaal vormgegeven. Zoals in het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek of in het sociaal domein van gemeentes. Ook op dat niveau is het meedenken vanuit ervaringsdeskundigheid essentieel. PGOsupport kan daarbij helpen.

Direct naar trainingen en advies voor:

Training en advies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties


Basisinformatie

Wil je je invloed laten gelden in je gemeente of regio, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wie zijn de spelers, wat zijn de regels, binnen welk krachtenveld ga je je begeven? Dan kan een cursus of online module helpen om de basisinformatie te verzamelen.

PGOsupport biedt je onder andere:

  • De cursus Het stelsel van zorg en welzijn in de regio, waarmee je snel inzicht krijgt in de werking en de belangrijkste ontwikkelingen van het Nederlandse zorgstelsel. In ieder geval komen de Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bod. Hierbij is er speciale aandacht voor zaken die op regionaal niveau spelen.
  • De cursus Inbreng cliëntenperspectief bij kwaliteit van zorg, waarbij je leert hoe je gepast en effectief opkomt voor de belangen van je achterban. Met aandacht voor de verschillende rollen die je hierbij kunt hebben en de voor- en nadelen van deze rollen.

Vaardigheden

Heb je de basiskennis al in huis en wil je je vaardigheden vergroten om als patiëntenvertegenwoordiger nog effectiever te zijn? PGOsupport heeft verschillende cursussen voor medewerkers en vrijwilligers:

Voor gevorderden: word een ‘critical friend’

In 2020 en 2021 verzorgde PGOsupport de opleiding tot ‘critical friend’, gericht op de inzet van doorgewinterde ervaringsdeskundigen die een kritische maar constructieve bijdrage wilden leveren aan Regiobeelden. Op dit moment zet PGOsupport vervolgtrajecten op voor ervaringsdeskundigen die een bijdrage willen leveren aan de volgende fase van het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek: de doorontwikkeling van regiobeelden naar regiovisies en regioaanpakken.

Breng jij de nodige kennis, werkervaring en ervaringsdeskundigheid mee en wil je actief worden op deze lokale of regionale terreinen? Neem dan contact op met Joop Beelen (adviseur regionale participatie) Marieke van Noort (adviseur lokale participatie).

Advies voor gemeenten en zorgverzekeraars

Ben je vanuit een gemeente, zorgverzekeraar of andere regisseur van lokale/regionale ontwikkelingen op zoek naar een goede vertegenwoordiging van gebruikers van zorg en ondersteuning? Dan helpt PGOsupport je verder met:

  • Advies: hoe pak je het aan, waar moet je op letten, wat zijn de spelregels die je moet hanteren bij het opzetten van participatie?
  • Goed toegeruste ervaringsdeskundigen uit ons grote netwerk in de wereld van patiënten- en cliëntenorganisaties, onder andere uit onze pool van opgeleide ‘critical friends’.

Interesse? Neem contact op met Joop Beelen (adviseur regionale participatie) of Marieke van Noort (adviseur lokale participatie), voor een verkennend gesprek.

Voor patiëntenorganisaties kosteloos 

De ondersteuning van patiënten- en gehandicaptenorganisaties voeren wij grotendeels uit in opdracht van het ministerie van VWS. Daarom hoeven wij voor deze dienstverlening vaak geen kosten in rekening te brengen. Voor andere organisaties zijn er wel kosten aan verbonden. Onze adviseur bespreekt dit tijdens het intakegesprek.

Meer weten?

Neem contact op met
Joop Beelen

Joop Beelen

adviseur regionale participatie

Projecten en cursussen lokale participatie