Ga direct naar de content

Succesvol symposium lotgenotencontact

25 april 2024

SailWise bestaat 50 jaar en een van de lustrumactiviteiten is het symposium “Het roer gaat om: lotgenotencontact Next level”. PGOsupport organiseerde dit evenement voor en samen met SailWise en zag zo’n 100 deelnemers voet aan wal zetten op Robinson Crusoë eiland in de Loosdrechtse plassen. Een unieke plek waar SailWise watersportactiviteiten organiseert voor mensen met een beperking.

Deel deze pagina:

Nieuwe inzichten

Gijs Nillessen in gesprek met Renske Rietbergen en Dries HettingaNa de ontvangst en lunch opende dagvoorzitter Gijs Nillessen het symposium met Renske Rietbergen (directeur SailWise) en Dries Hettinga (directeur PGOsupport). Foto (v.l.n.r.): Renske Rietbergen, Gijs Nillessen en Dries Hettinga

Renske Rietbergen begon ooit als vrijwilliger bij SailWise en keerde er terug als directeur. Zij is duidelijk over de bijzondere impact van watersport: “Door te watersporten ontdek je je mogelijkheden, vergroot je je zelfvertrouwen en word je zelfredzamer.”

Dries Hettinga onthulde de nieuwe naam van PGOsupport: INVOLV. “We kiezen een nieuwe naam, omdat er iets bij komt. We blijven voor patiëntenorganisaties doen wat we altijd deden. Maar we zien dat zij tegen barrières aan lopen die moeilijk te overwinnen zijn. Er is meer behoefte aan patiëntenparticipatie. Wij richten ons daarom nog meer op participatie en op anderen in zorg en welzijn, onder wie onderzoekers.”

Beiden zijn enthousiast over de vruchtbare samenwerking en overeenkomsten tussen hun organisaties: grenzen verleggen en zelfontdekking stimuleren.

foto toonmeester en trompettist Andre heuvelman

Je eigen trompet

Trompettist André Heuvelman, bekend onder de naam Toonmeester, trapte het symposium af.

Niet alleen met muziek, maar ook met zijn persoonlijke verhaal, het leven met een beperking en hoe je op zoek moet gaan naar je unieke gave. Of, in de woorden van André, je eigen ‘trompet’.

De waarde van lotgenotencontact

Dries Hettinga besprak de brede impact van lotgenotencontact. Hij benadrukte dat lotgenotencontact niet alleen waardevol is voor deelnemers, maar bijvoorbeeld ook voor werkgevers, gemeenten en zorgverzekeraars. Dat blijkt uit onderzoek naar de maatschappelijke waarde van lotgenotencontact. Die waarde kun je uitdrukken in euro’s met de SROI-methode (Social Return on Investment). Dries: “Iedere geïnvesteerde euro in lotgenotencontact levert de maatschappij na 5 jaar maar liefst 4,5 euro op.”

Omdat andere partijen er ook baat bij hebben, ligt het voor de hand hen te betrekken bij het uitbouwen van lotgenotencontact. Daarmee onderstreepte Dries het belang van samenwerking.

Dries hettinga houdt zijn presentatie over de maatschappelijke impact van lotgenotencontact
Dries Hettinga, directeur PGOsupport (binnenkort INVOLV)

‘Van boot naar baan’

dr jan fekke ijbemaDr. Jan Fekke IJbema, universitair docent Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, onderzocht hoe zeilen bijdraagt aan het zelfvertrouwen en werkvermogen van mensen met een arbeidsbeperking. 

Hij meent dat de combinatie van loopbaantraining met uitdagende activiteiten, zoals een gezamenlijke zeilweek, deelnemers stimuleert en inspireert. Rolmodellen en de kracht van groepen lotgenoten zijn daarbij essentieel voor empowerment en re-integratie. Zeilen geeft zelfvertrouwen en ook positieve verhalen van lotgenoten stimuleren het geloof in de eigen mogelijkheden.

Op de golven van lotgenotencontact

foto anneke helderAnneke Helder, trainer en adviseur, besprak de trends en ontwikkelingen in lotgenotencontact. Haar kernboodschap was duidelijk: lotgenotencontact doet ertoe.

Het heeft positieve effecten op bijna alle levensgebieden. Het biedt erkenning en steun. Daarnaast draagt het positief bij aan zingeving, mentaal welzijn en participatie in de samenleving. Dat is essentieel voor iemands welzijn en een gevoel van verbondenheid, zo blijkt uit onderzoek naar lotgenotencontact (pdf) dat Anneke begeleidde.

Panelgesprek praktische bron van inspiratie

Het panelgesprek was een inspirerende, praktische aanvulling op alle gedeelde kennis en informatie. Verschillende patiënten- en cliëntenorganisaties vertelden over hun activiteiten met lotgenotencontact en de impact daarvan.

Nederlandse Brandwonden Stichting

Anne Bosman benadrukte het belang van actief lotgenotencontact. Zo organiseert de Brandwonden Stichting de ScarChallenge (litteken-uitdaging), waarbij deelnemers confronterende activiteiten ondernemen. Bijvoorbeeld bij het vuur zitten en zwemmen met je littekens. Dit brengt saamhorigheid (een familiegevoel) en kan zelfs medicatieafbouw bevorderen.

Nationaal MS Fonds

Joan Bonnema sprak over zeilweekenden voor mensen met MS. Zeilen geeft vertrouwen en vrijheid. “We organiseren zeilweekenden via Sailwise. Mensen komen onzeker binnen, deelnemen aan zo’n weekend geeft vertrouwen. Als mensen solo zeilen, geeft ze dat een gevoel van vrijheid, maar ook van eigen regie.”

Crohn & Colitis NL

Naomi Arts deelde haar ervaring met Peter Pan reizen voor chronisch zieke kinderen, waarbij persoonlijke groei en vriendschappen centraal staan.

Depressie Vereniging

Marissa van der Vorm besprak het organiseren van supportgroepen. Deelnemers wisselen praktische tips uit. En ze vinden zichzelf opnieuw uit, doordat ze anders leren kijken naar hun eigen situatie door de ervaringen van hun gesprekspartners. Dat draagt bij aan hun welzijn.foto panelleden

Het panel vertelde dat er veel vormen van lotgenotencontact zijn, maar dat de waarde hoe dan ook groot is. Waarbij elk initiatief belangrijke steun biedt en zelfontdekking bevordert. (foto met v.l.n.r.: Anne Bosman, Joan Bonnema, Naomi Arts en Marissa van der Vorm)

Lot uit de loterij

Tot slot een leuke afsluiter: een loterij als tegenhanger van het woord ‘lot'. Borstkankervereniging Nederland ging er met de hoofdprijs vandoor: een zeilweekend voor 12 personen met Sailwise.

loterijwinnaar borstkankervereniging nederland krijgt de prijs overhandigd
Borstkankervereniging Nederland won het zeilweekend met Sailwise

Stijlvolle afsluiting

Na het programma was er gelegenheid om uitgebreid na te praten, en de tweemastklipper ‘Lutgerdina’ (foto) en catamaran de Beatrix te bezichtigen. Een stijlvolle afsluiting van een geslaagd en leerzaam symposium. Met als belangrijke conclusies:

  • Herkenning en erkenning zijn de kern van effectief lotgenotencontact
  • Rolmodellen zijn van onschatbare waarde voor lotgenoten
foto tweemastklipper Lutgerdina
Tweemastklipper 'Lutgerdina' van Sailwise