Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
patiëntenparticipatie

Participatie bij richtlijnontwikkeling

Cursusdetails

Voor wie
Medewerkers van patiëntenorganisaties die betrokken zijn of worden bij richtlijnontwikkeling
Duur
2 dagen
Niveau
Basis
Leerpad
Inbreng cliëntenperspectief
Kosten
€ 100,- statiegeld
Bekijk de cursusvoorwaarden icon.new_tab.title

De kern van deze training is de inbreng van het patiëntenperspectief tijdens verschillende fasen van het traject van richtlijnontwikkeling.

Voor de ontwikkeling van een (behandel)richtlijn is de inbreng van patiënten nodig. Een goede behandeling voldoet immers aan de wensen en eisen van patiënten en zorgverleners. 

Voorbereiding

Voorafgaand aan de cursusdagen bekijken de deelnemers 2 open online colleges:

De trainer neemt vooraf telefonisch contact met je op om je specifieke wensen te inventariseren.

Inhoud

Dag 1

Tijdens de eerste cursusdag komen de volgende onderwerpen aan de hand van een casus aan bod:

 • methodologie van richtlijnontwikkeling
 • patiëntenperspectief in richtlijnontwikkeling: wanneer, hoe en met welk doel?
 • effectieve rolinvulling van patiëntenvertegenwoordigers in de werkgroep
 • de handleiding 'Richtlijnontwikkeling voor patiëntenvertegenwoordigers'
  (indien gewenst is de handleiding op te vragen bij Martine Versluijs, m.versluijs@pgosupport.nl)
 • de publicatie 'Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden (Aqua)' van Zorginstituut Nederland

Afhankelijk van ervaring en wensen van deelnemers is er ruimte voor:

 • onderling uitwisselen van ervaringen
 • literatuur zoeken in PubMed
 • casusbespreking

Dag 2

Tijdens de tweede dag van de cursus wisselen de deelnemers hun ervaring uit met richtlijnontwikkeling en ontvangen zij aanvullende informatie:

 • ontwikkeling van producten die afgeleid zijn van richtlijnen
 • indicatoren
 • patiënteninformatie
 • voorbeelden van patiëntenversies van richtlijnen
 • aandachtspunten voor de commentaarronde
 • de implementatie

Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor vragen, thema's of casussen die deelnemers aanreiken. De deelnemers ontvangen een map met naslagmateriaal.

Er zijn helaas (nog) geen geplande cursusdagen.

Wij houden je graag op de hoogte per e-mail wanneer deze cursus (opnieuw) wordt ingepland.