Ga direct naar de content

Participatie in wetenschappelijk onderzoek

In hoeverre kun je als patiënt of cliënt invloed hebben op wetenschappelijk onderzoek? Je leert het in deze online introductiecursus. Je legt bovendien de basis voor een rol als belangenbehartiger, adviseur of onderzoekspartner bij wetenschappelijk onderzoek.

In het kort

Voor wie

Vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties met interesse voor wetenschappelijk onderzoek en de wens om het cliëntenperspectief beter in onderzoeksprojecten te integreren.

Tijdsinvestering

2 online bijeenkomsten van 3 uur en 3 uur zelfstudie

Type cursus

Online cursus

Kosteloos

Deze cursus is voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties kosteloos. Lees meer bij Voor wie.

Competenties

 • Adviesvaardig
 • Analytisch
 • Beïnvloedend vermogen
 • Samenwerkend
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Bekijk de cursusvoorwaarden

Mensen met een chronische ziekte of beperking willen meer betrokken worden bij het prioriteren van onderzoeksthema's en de uitvoering van onderzoeksprojecten. Zij staan daarin niet alleen. Ook de overheid, gezondheidsfondsen en onderzoeksinstellingen hechten veel belang aan de inzet van ervaringsdeskundigheid bij wetenschappelijk onderzoek. 

Inhoud

Deze cursus geeft je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen om invloed uit te oefenen op onderzoeksprojecten vanuit patiëntenperspectief. Ook bereidt de cursus vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties voor op de rol van:

 • belangenbehartiger bij wetenschappelijk onderzoek
 • adviseur voor onderzoekers
 • onderzoekspartner in een onderzoeksteam

Deze cursus vormt ook de basis voor de vervolgcursus Beoordelen van onderzoeksvoorstellen vanuit cliëntenperspectief (ook online mogelijk) en de cursus Een onderzoeksagenda maak je zo, over het opstellen van onderzoeksagenda's vanuit cliëntenperspectief.

Opzet

De cursus bestaat uit een mix van zelfstudie (voorafgaand aan elke online bijeenkomst) en 2 online bijeenkomsten.

 • Zelfstudie: je bereidt je voor op de bijeenkomst. Ongeveer 2 weken voor de eerste online bijeenkomst krijg je toegang tot ons online leerplatform, waar je de materialen en opdrachten vindt. Onder meer een online kennismodule en een wetenschappelijk artikel. Met daarbij telkens een opdracht om te checken of je de theorie begrepen hebt. Benodigde tijd: 1,5 uur.
 • Sessie 1 online: tijdens de eerste online bijeenkomst oefen je met de verschillende rollen van patiëntenvertegenwoordiger bij wetenschappelijk onderzoek. Duur: 3 uur 
 • Zelfstudie: je gaat zelf aan de slag met de empirische onderzoekscirkel en de participatiematrix. Benodigde tijd: 1,5 uur
 • Sessie 2 online: je brengt de opgedane kennis weer in praktijk met oefeningen en reflectie hierop. We bespreken een aantal praktijkvoorbeelden. Duur: 3 uur

Je leert

 • hoe de empirische onderzoekscirkel eruit ziet
 • hoe de participatie-matrix als model voor het begrijpen van participatieprocessen ingezet kan worden, - welke mogelijkheden er zijn om vanuit patiëntperspectief invloed uit te oefenen op medisch
 • wetenschappelijk onderzoek
 • wat de waarde is van ervaringsdeskundigheid binnen Evidence Based Medicine
 • welke randvoorwaarden er zijn voor succesvolle patiëntenparticipatie
 • welke rollen je als patiëntenvertegenwoordiger in de praktijk van wetenschappelijk onderzoek kunt vervullen en wat de verschillen zijn tussen die rollen
 • kritisch luisteren, vragen stellen en constructief feedback geven

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties met interesse voor wetenschappelijk onderzoek en de wens om het cliëntenperspectief beter in onderzoeksprojecten te integreren. Kennis over onderzoeksmethodieken is niet nodig.

Goede manier om al doende kennis te maken met werkwijze en met de verschillende mogelijke invullingen van patiëntenparticipatie.
een cursist

In het kort

Voor wie

Vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties met interesse voor wetenschappelijk onderzoek en de wens om het cliëntenperspectief beter in onderzoeksprojecten te integreren.

Tijdsinvestering

2 online bijeenkomsten van 3 uur en 3 uur zelfstudie

Type cursus

Online cursus

Kosteloos

Deze cursus is voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties kosteloos. Lees meer bij Voor wie.

Competenties

 • Adviesvaardig
 • Analytisch
 • Beïnvloedend vermogen
 • Samenwerkend
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Bekijk de cursusvoorwaarden

Trainer

Maarten de Wit is adviseur participatief onderzoek en patiëntenperspectief in de gezondheidszorg. Hij heeft zelf een reumatische aandoening en is als onderzoekspartner en ervaringsdeskundige betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Er zijn helaas (nog) geen geplande cursusdagen

Wij houden je graag per e-mail op de hoogte wanneer deze cursus (opnieuw) wordt ingepland.