Ga direct naar de content

Beslisboom helpt bij besluitvorming participatieverzoeken

7 maart 2024

Patiëntenorganisaties krijgen met regelmaat verzoeken van onderzoekers, studenten, fabrikanten en media om ergens aan mee te werken. Dat varieert van samenwerking in een onderzoeksteam tot een eenvoudige enquête onder de achterban door een eerstejaarsstudent. Hoe beslis je of je op een participatieverzoek ingaat als je tijd schaars is? Onze praktische beslisboom helpt je daarbij.

Deel deze pagina:

PGOsupport ontwikkelde deze beslisboom op verzoek van en samen met patiëntenorganisaties. We krijgen nog regelmatig vragen van patiëntenorganisaties, hoe om te gaan met de vele verzoeken die ze binnenkrijgen. Daarom brengen we dit praktische hulpmiddel graag nog een keer onder de aandacht.

Veel patiëntenorganisaties nemen elk participatieverzoek serieus. Ze gaan soms op ieder verzoek in, zelfs als dit niet in hun plannen past. Dat kan niet alleen veel tijd kosten, het brengt ook je beleidsdoelen in gevaar. Want als je iets nieuws gaat doen, moet je iets anders laten vallen. Tijd, geld en mensen zijn nu eenmaal schaars.

Effectiever besluiten over participatie

Op verzoek van patiëntenorganisaties stelde PGOsupport in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland een praktische beslisboom op. Beantwoording van 4 vragen leidt eenvoudig tot een besluit over afwijzen of oppakken van een participatieverzoek. En als oppakken een optie is, volgen nog 2 ethische vragen: past het bij je normen en waarden? En is het geen bedreiging voor het imago?

De beslisboom helpt om snel te besluiten welke verzoeken waardevol zijn voor de organisatie, zonder ze allemaal in het bestuur te hoeven bespreken. 

Beslisboom participatieverzoek

1. Past het verzoek in het jaarplan?

a) Ja, ga naar vraag 2
b) Nee. Zijn er belangrijke redenen om het verzoek toch op te pakken?
b1) Ja, er is een belangrijke reden, ga naar vraag 2
b2) Nee, wijs het verzoek af 

2. Is het verzoek dringend?

a) Ja, het verzoek vraagt om directe afhandeling, ga naar vraag 3
b) Nee, het verzoek is niet dringend, het moet ingepland worden, ga naar vraag 4

3. Is er menskracht beschikbaar?

a) Ja, er is menskracht beschikbaar, ga naar de ethische beslisboom
b) Nee, er is geen menskracht beschikbaar. Kies voor delegeren, werven, uitstellen of afwijzen

4. Kan de organisatie dit belangrijke, niet-urgente verzoek zelf afhandelen?

a) Ja, organisatie kan dit verzoek zelf afhandelen. Neem het op in het volgende jaarplan
b) Nee, organisatie kan dit verzoek niet zelf afhandelen. Delegeer het of wijs het af

Ethische beslisboom

Past het verzoek volgens de beslisboom bij de organisatie? Dan zijn de laatste vragen, of het aansluit bij de normen en waarden van de organisatie en of het geen imagoschade oplevert.

1. Past dit verzoek binnen de normen en waarden van de organisatie?

a) Ja, het verzoek past bij onze normen en waarden, ga naar vraag 2 van de ethische beslisboom
b) Nee, het verzoek past niet bij onze normen en waarden. Discussieer erover of wijs het af

2. Past dit verzoek bij het imago van de organisatie?

a) Ja, het verzoek past bij ons imago. Honoreer het verzoek
b) Nee, het verzoek past niet bij ons imago, er is kans op imagoschade. Pas het verzoek aan of wijs het af.

a

Meer weten?

Neem contact op met
Eva Vroonland

Eva Vroonland

adviseur patiëntenparticipatie