Ga direct naar de content

Burgerberaad Zorg Zeeland: ‘Niets doen is geen optie’

8 september 2023

In steeds meer gemeenten en provincies ontstaan er initiatieven voor burgerberaden. Dit kan over verschillende onderwerpen gaan, van klimaat tot vuurwerk. Zorgbelang Brabant | Zeeland organiseerde het allereerste burgerberaad over de zorg in opdracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het enthousiasme van de deelnemers is aanstekelijk. Tijdens het online vragenuur van PGOsupport deelden inwoners en de projectleider hun ervaringen.

Deel deze pagina:

Piet Corbijn en Nicole Verhoeven, 2 Zeeuwse inwoners die deelnamen aan het Burgerberaad Zorg Zeeland, zijn razend enthousiast. Ze zitten nu in de klankbordgroep die erop toe ziet dat er daadwerkelijk wat met de aangenomen plannen wordt gedaan. Piet Corbijn: ‘Er is al een gemeente die aan de slag wil met ons plan.’

Diversiteit aan ervaringen

Piet, 71 jaar, ex-bakker en taxichauffeur, dacht mee over het thema ‘bereikbaarheid van de zorg’: hoe kun je de zorg laagdrempelig toegankelijk houden? Piet: ’In onze groep zat ook iemand die voor een huisartsenpost had gewerkt. Hij nam daar de telefoon op en wist daardoor goed wat er speelde. Vaak belden mensen de huisartsenpost met vragen die eigenlijk niet voor de huisarts zijn. Daar hebben we toen op voortgeborduurd.’ In de groep zaten mensen uit alle delen van Zeeland. De een moest te ver reizen voor een tandarts, de ander voor een ziekenhuis. Veel verschillende ervaringen kwamen bij elkaar, met als conclusie ‘dat moet anders’.

Veel verschillende ervaringen kwamen bij elkaar, met als conclusie: dat moet anders

Plan voor laagdrempelig wijkteam

Het leverde onder andere het plan ‘de Zeeuw helpt’ op, een laagdrempelig wijkteam, gerund door voornamelijk vrijwilligers, waar mensen terecht kunnen met allerlei zorg- en hulpvragen. In het plan staat ook dat ieder wijkteam een startbudget van 3000 tot 5000 euro krijgt. Dit wijkteam bevordert de sociale cohesie, vermindert de eenzaamheid en verlicht de druk op de zorg. Dit is een van de plannen van de werkgroep ‘Community en leefbaarheid’ die aangenomen is.

Akkefietje met gemeente

Nicole Verhoeven uit Middelburg, ook deelnemer, is beeldend kunstenaar. Eerder had ze een keer een akkefietje met de gemeente. ‘Eerst aarzelde ik, maar toen heb toch deelgenomen. Het is een kans om je stem te laten horen’. Ze nam deel aan de werkplaats ‘community en leefbaarheid’. Nicole: ‘Ik vond het echt heel leuk om deel te nemen. We kwamen vrij snel tot een plan. Zelfs buiten de bijeenkomsten gingen we van alles uitzoeken, en wisselden we ideeën uit. We werden snel een hechte groep met heel gedreven mensen. Dat enthousiasme heeft me echt geraakt. Zo leuk om te zien’. Haar groep was zeer divers: een schrijver, een It-er, een interniste, een kunstschilder, makelaar, iemand uit de zorg.

De samenwerking ging vanzelf. Het enthousiasme spatte ervan af

De samenwerking binnen de groepen ging - door het enthousiasme - ineens vanzelf. ‘De ene kon goed een plan schrijven, de ander kon het goed presenteren’. Piet: ‘We hebben een compleet uitgewerkt plan gemaakt, met kostenplaatje en al. Daarvoor zijn we nog een paar extra keer bij elkaar gekomen. Het enthousiasme spatte ervan af’

Opzet Burgerberaad Zorg Zeeland

Nog even wat achtergrond van het burgerberaad in Zeeland. De Zeeuwse Zorg Coalitie, een samenwerkingsverband opgericht in 2020 op initiatief van 4 zorgaanbieders en zorgverzekeraar CZ, koos voor een burgerberaad om de inwoners van Zeeland meer te betrekken bij de toekomst van de zorg. Inmiddels zijn maar liefst 70 organisaties partner: zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar. Al deze organisaties hebben vooraf het commitment gegeven daadwerkelijk iets met de plannen te gaan doen. Hanneke Griffioen, projectleider van het burgerberaad: ‘Niets doen is geen optie’.

Alle voorstellen die 50% of meer stemmen kregen, werden aangenomen

Voor het Burgerberaad Zorg Zeeland werden 10.000 mensen met een brief uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de zorg. 750 mensen meldden zich aan. Daaruit werden 300 mensen geloot om deel te nemen. De samenstelling van deze deelnemers was zo divers mogelijk, uit verschillende gemeenten, van jong tot oud, en alle lagen van de bevolking.

Op de inwonertop op 11 februari bepaalden de 300 inwoners samen 19 thema’s. Daarna verkenden ze tijdens de inwonerwerkplaatsen de onderwerpen, en bedachten verbetervoorstellen. Op de inwonerraad op 3 juni zijn alle voorstellen gepresenteerd, en is er op de voorstellen gestemd. Alle voorstellen die 50% of meer stemmen kregen, zijn opgenomen in het inwonerakkoord. Uiteindelijk leverde het Burgerberaad Zorg Zeeland 85 verbetervoorstellen op. De voorstellen zijn terug te vinden op het digitale platform www.denkmeezorgzeeland.nl. Via dit digitale platform konden ook alle mensen uit Zeeland meedenken en reageren.

Geleerde lessen

Het is duidelijk dat het Burgerberaad Zorg Zeeland nu al veel heeft opgeleverd. Hanneke Griffioen: ‘De inwoners voelen zich gehoord. Het heeft veel goede ideeën opgeleverd. De leefwereld van inwoners komt veel beter in beeld. Dit levert praktische verbeteringen op voor het beleid. En de organisaties hebben zich eraan verbonden om er echt iets mee te doen. Een klankbordgroep van inwoners ziet daarop toe.’

Vooraf was gekozen voor een verdeling van 62,5% inwoners en 25% professionals. ‘Het aandeel professionals helpt voor een goede inbedding in de eigen organisatie. Je hebt dan meteen al ambassadeurs op verschillende plekken’, benadrukt Hanneke Griffioen. Dat helpt zodat er daadwerkelijk iets gedaan wordt met de plannen.’

Kritische noot

'We zijn nu druk bezig met de opvolging van de plannen, een spannende fase', vertelt Hanneke Griffioen. 'De Zeeuwse Zorg Coalitie wil met de uitkomsten verder, maar dan komt het wel op de bestuurstafel terecht, en dat heeft tijd nodig.' Nicole Verhoeven, deelnemer van de klankbordgroep, is na 2 bijeenkomsten van de klankbordgroep kritisch. ‘Niet alles loopt, zoals we hadden gehoopt. De inwoners, of klankbordgroep, willen ook bij de opvolging echt betrokken worden’.

Van knelpunt naar knooppunt

Op meer plekken in Nederland ontstaan er initiatieven voor burgerberaden. Drenthe en Limburg zijn er ook mee bezig. Om allerlei regionale initiatieven van burgerparticipatie en patiëntenparticipatie bij elkaar te laten komen, worden er in 2024 regionale knooppunten ingericht. Meer hierover staat in het adviesrapport ‘Van knelpunt naar knooppunt’ van PGOsupport. Lees meer hierover bij Regionale knooppunten.

Opname van het vragenuur

Als je het hele vragenuur wilt terugkijken, bekijk de opname.

Meer informatie

Meer weten?

Neem contact op met
Marieke van Noort

Marieke van Noort

adviseur regionale participatie