Ga direct naar de content

Vastlopende zorg: grijp je kansen

19 augustus 2022

Het beeld van ‘De zorg van morgen’ is behoorlijk verontrustend. De vraagstukken zijn ingewikkeld. Wat kan een patiëntenorganisatie in hemelsnaam doen om het tij te keren? Joop Beelen kreeg gemengde gevoelens tijdens het zomervragenuur van PGOsupport over dit thema. Blog van Joop Beelen, voormalig adviseur regionale participatie, over de mogelijkheden voor patiëntenorganisaties om invloed uit te oefenen. Pak je kansen: 'Wees je eigen olifant'.

Deel deze pagina:

Noodklok

De inleiding bij het zomervragenuurtje van Lucie Peijnenburg van de Patiëntenfederatie was gedegen en onontkoombaar.  De huidige zorg is onhoudbaar. De kosten zullen blijven stijgen, de vraag neemt toe en de toegankelijkheid neemt af. Om maar een paar punten uit het verhaal van Lucie te noemen. Ook Zorginstituut Nederland luidt de noodklok met een bewustwordingscampagne. Bobo’s en vergadertijgers buitelen over elkaar heen over hoe het anders moet en kan.


Moedeloos?

Mooi gezegd allemaal. Maar de knoop is bijzonder ingewikkeld. De vraag is: wat kun je als patiëntenorganisatie in hemelsnaam doen om dit tij te keren? Hoe kun je bijdragen aan die ‘rigoureuze veranderingen’ en voorkomen dat de zorg wordt uitgekleed waar je bijstaat?

Pfff… en het wàs al zo warm tijdens dit zomerse inloopuur…

Inspirerend!

Als je tot hier bent gekomen met lezen, geloof je misschien niet meer dat dit zomerse uurtje wel degelijk een aantal inspirerende ideeën opleverde. Want je kunt invloed uitoefenen om deze dreigingen te keren, zo bleek in ons gesprek. 2 kansen voor patiëntenorganisaties sprongen er voor mij uit:

Kans 1: Laat onnodige zorg en verspilling zien

Iedere patiëntenorganisatie schudt de voorbeelden moeiteloos uit de mouw: onnodige zorg. Zoals bijvoorbeeld de herindicaties om te laten zien dat je nog steeds die chronische aandoening of beperking hebt.

“Stop met mij iedere 2 jaar de maat te nemen”, zegt Sander Hilberink bijvoorbeeld. Hij heeft een levenslange aandoening. Toch moet hij van de zorgverzekering elke 2 jaar opnieuw geïndiceerd worden voor zijn PGB. Los van de frustratie en de tijd die hem dat kost: hoeveel zouden we met z’n allen besparen, als we dit soort onnodige herhaal-indicaties zouden schrappen?

Hoeveel zouden we met z’n allen besparen, als we onnodige herhaal-indicaties schrappen?

Iedere patiëntenorganisatie kent dit soort voorbeelden. Benoem ze! Beschrijf ze in al hun absurditeit. Becijfer ze, zodat iedereen weet wat we met z’n allen verspillen! En blijf erop hameren, zodat die vergadertijgers weten waar ze over moeten nadenken. Want hier valt geld te besparen zonder de zorg kapot te bezuinigen.

Kans 2: Hamer op wat er beter en slimmer kan

Als je weet hoe het beter en slimmer kan, blijf dat dan van de daken schreeuwen. Meerdere deelnemers aan ons zomerse vragenuur droegen prachtige voorbeelden aan van hoe de zorg beter en slimmer georganiseerd kan worden tegen (veel) lagere kosten.

Bijvoorbeeld: slimme monitorinstrumenten die je zelf kunt aflezen. Daarmee kun je je eigen situatie beter managen. Je hoeft minder vaak naar de dokter, je raakt minder in (acute) problemen.

Ander voorbeeld: tijdig onderkennen van een aandoening, zodat mensen niet (soms jarenlang) met ‘vage’ klachten een beroep blijven doen op een veelheid aan zorgverleners.

Ook hier geldt: heel veel patiëntenorganisaties weten van hun achterban hoe het beter en slimmer kan. En ‘beter en slimmer’ betekent: minder vaak naar de dokter dus ook minder zorgkosten.

Veel patiëntenorganisaties weten hoe het beter en slimmer kan. Blijf dat van de daken schreeuwen!

Blijf dat van de daken schreeuwen, werd de boodschap van het zinderende zomervragenuur. Laat die vergadertijgers weten op welke bruikbare praktijk- en patiëntervaringen ze goed moeten letten!

Wees je eigen olifant

Zo hoefde ik de airco toch niet op tien te zetten om met een verfrist gemoed het vragenuur over de zorg van morgen te kunnen afsluiten. Je kunt wel degelijk invloed uitoefenen op de  ontwikkelingen: elke druppel helpt om deze gloeiende plaat af te koelen.

Pak die kansen – of zoals Lucie Peijnenburg het in haar presentatie verwoordde: wees je eigen olifant, in deze warme tijden!