Ga direct naar de content

Nieuwe leden raad van toezicht passen bij ingezette koers

4 december 2023

Per 1 december versterken Jacquelien Noordhoek en Casper van den Bergh de raad van toezicht van PGOsupport. Hun benoeming past perfect bij de nieuwe koers die PGOsupport heeft ingezet. Participatie staat centraal, niet alleen in de patiëntenbeweging, maar ook in wetenschappelijk onderzoek en bij de ontwikkeling van regionale participatiehubs.  

Deel deze pagina:

foto jacquelien noordhoekJacquelien Noordhoek is directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). Zij promoveerde dit jaar op patiëntenparticipatie. In haar proefschrift benoemt ze het belang van participatie bij verbeteren van zorgkwaliteit en bij wetenschappelijk onderzoek.

“De patiëntenbeweging is omvangrijk, divers en belangrijk. PGOsupport heeft een grote maatschappelijke impact, misschien wel meer dan we op dit moment weten.” 

foto casper van den berghCasper van den Bergh is divisiemanager/-directeur Commercie bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Hij is bovendien betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven op het gebied van gezondheid en sport.

“We moeten met minder mensen in een toenemende zorgvraag voorzien en dat vraagt veranderingen. Het is belangrijk dat in al deze veranderingen het perspectief van patiënten en cliënten centraal staat. Daarin vervult PGOsupport als bron van participatie een voortrekkersrol.” 

PGOsupport wil dat participatie vanzelfsprekend wordt in zorg, welzijn en onderzoek. We stellen onze kennis en kunde in dienst van betrekken en betrokkenheid: van participatie dus. Dries Hettinga, directeur/bestuurder PGOsupport: “We zijn blij met deze 2 nieuwe ambassadeurs, die een groot netwerk hebben in de wetenschap, zorg en het sociaal domein. Ze weten wat de veranderingen van deze tijd betekenen voor de patiëntenbeweging. We gaan onze blik meer naar buiten richten, zodat het begrip en het belang van participatie groeit.” 

Raad van Toezicht 

De raad van toezicht houdt toezicht op de besturing en de organisatie, en geeft advies aan de bestuurder. Afgelopen zomer nam Lottie van Starkenburg afscheid van de raad van toezicht na de maximale zittingstermijn van 8 jaar. Hans ter Brake heeft het voorzitterschap van Lottie van Starkenburg overgenomen. Per 1 december bestaat de raad van toezicht uit Hans ter Brake, Jacquelien Noordhoek, Casper van den Bergh, Nicole Hermans en Iris Leene.

Meer weten?

Neem contact op met
Dries Hettinga

Dries Hettinga

directeur