Ga direct naar de content

Hoe beïnvloed je de vergoeding van geneesmiddelen?

24 oktober 2023

Hoe komt een geneesmiddel in het basispakket? En hoe kun je daar als patiëntenvertegenwoordiger invloed op uitoefenen? Hierover organiseerde PGOsupport op 28 september een themabijeenkomst voor patiëntenvertegenwoordigers met basiskennis van medicijnontwikkeling. De bijeenkomst gaf inzicht in het complexe proces van geneesmiddelenvergoeding en alles wat daarbij komt kijken. 

Deel deze pagina:

portretfoto Reva Efe, zorginstituut Nederland

Health Technology Assessment 

In Nederland heeft iedereen toegang tot goede en betaalbare zorg vanuit de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland adviseert de overheid over welke zorg in het basispakket wordt opgenomen. Bij nieuwe medicijnen gaat daar een zorgvuldige, onafhankelijke raadpleging aan vooraf, het zogenoemde Health Technology Assessment (HTA). 

Reva Efe, adviseur farmaco-economie bij Zorginstituut Nederland, licht tijdens de bijeenkomst toe hoe het beoordelingsproces van medicijnvergoeding verloopt en welke rol HTA daarbij speelt. Het Zorginstituut betrekt patiëntenorganisaties bij verschillende onderdelen van het beoordelingsproces. Bijvoorbeeld om een goed beeld te krijgen van een ziektebeeld en de huidige geneesmiddelen en behandelpaden.

Als je input vraagt aan zorgverleners, vraag dit dan ook direct aan patiëntenorganisaties.
Deelnemer bijeenkomst

Hartenkreten

Over het betrekken van patiëntenorganisaties delen de mensen in de zaal nog een aantal hartenkreten met het Zorginstituut:

  • Betrek patiënten al in een zo vroeg mogelijk stadium! Dit zorgt voor betere samenwerking. Als je input vraagt aan zorgverleners, vraag dit dan ook direct aan patiëntenorganisaties.
  • Laat patiëntenorganisaties ruim van tevoren weten wanneer ze op een dossier moeten reageren. Nu moet dat soms al binnen 5 dagen en dat is heel kort om nog menskracht vrij te maken.
  • Neem rechtstreeks contact op met patiëntenorganisaties. Dat scheelt tijd.

Horizonscan Geneesmiddelen

Ook buiten het beoordelingsproces voor vergoeding worden patiëntenorganisatie betrokken, bijvoorbeeld bij de ‘Horizonscan Geneesmiddelen’. Deze scan biedt een overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. Patiëntenorganisaties en behandelaars krijgen zo vroegtijdig inzicht in welke nieuwe medicijnen er gaan komen en welke gevolgen dat heeft.

foto dominique hamerlijnckRol van patiëntenvertegenwoordigers

Patient expert en EUPATI fellow Dominique Hamerlijnck zet zich al jaren in om de inbreng van patiënten bij HTA te vergroten. Ze vertelt over haar ervaringen met de beschikbaarheid en de vergoeding van geneesmiddelen in Nederland. 

Dominique gaat onder andere in op de rol van patiëntenvertegenwoordigers binnen het Zorginstituut. Ook schetst ze de komende veranderingen in de route van nieuwe medicijnen in Europa. Zo komt er in 2025 nieuwe Europese HTA-wetgeving, waarin patiëntenparticipatie een wettelijke verplichting wordt. Het Zorginstituut bereidt zich hier momenteel op voor.

HTA & medicijnvergoeding is een van de onderdelen van de EUPATI-opleiding. EUPATI schoolt ervaren patiëntenvertegenwoordigers tot volwaardige gesprekspartners binnen het geneesmiddelenveld. Op de website van EUPATI Europe vind je meer informatie over HTA. PGOsupport is trekker van de Nederlandse tak van de EUPATI-opleiding. Lees meer over EUPATI NL

Activiteiten over medicijnontwikkeling


PGOsupport vindt het belangrijk dat patiëntenorganisaties mee kunnen denken en praten over medicijnontwikkeling. Met themabijeenkomsten en andere kennisactiviteiten willen we meer organisaties bij het geneesmiddelenveld betrekken. Wil je op de hoogte blijven van deze activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief van PGOsupport.

Wil je meer weten van alles wat er gebeurt rond geneesmiddelenontwikkeling en de EUPATI NL-opleiding? Volg EUPATI Nederland op LinkedIn en meld je aan voor de EUPATI-nieuwsflits.

Meer weten?

Neem contact op met
Saskya Angevare

Saskya Angevare

medewerker EUPATI NL