Ga direct naar de content

Wet voor toegankelijkheid producten en diensten aangenomen

8 april 2024

In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie. De Nederlandse regering stelde voor om deze akte in Nederlandse wetten te verwerken en hiervoor verschillende ministeries en toezichthouders verantwoordelijk te maken. Op 2 april heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aangenomen.

Deel deze pagina:

Dit is een belangrijke en grote stap naar een toegankelijk(er) Nederland. De koepelorganisatie Ieder(in) en diverse patiëntenorganisaties hebben zich hier de afgelopen jaren sterk voor gemaakt.

Toegankelijkheid producten en diensten

De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van (vooral elektronische) producten en diensten in Europa. Bijvoorbeeld betaalautomaten, telecommunicatiediensten, bankzaken, webwinkels, audiovisuele mediadiensten en noodcommunicatie, hardware en software van computers en mobiele telefoons. Verbetering van de toegankelijkheid is hard nodig, want voor ruim 2 miljoen personen met een beperking in Nederland zijn (te) veel producten en diensten nog niet goed toegankelijk.

Invoering in Nederland

Bedrijven moeten vanaf 28 juni 2025 producten en diensten én informatie, klantenservice en gebruikershandleidingen toegankelijk(er) aanbieden op de markt. Alles bij elkaar opgeteld een groot pakket van wettelijke maatregelen om Nederland toegankelijk(er) mee te maken.

In de Nederlandse Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten, die nu is aangenomen, wordt toegankelijkheid een verantwoordelijkheid van zes ministeries en zes toezichthouders. Er worden zeven wetten aangepast, bijvoorbeeld, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Warenwet, de Wet op financieel toezicht en de Telecommunicatiewet.

Digitale toegankelijkheid overheid was al verplicht

Voor overheidsinstanties was het al langer verplicht om informatie en diensten zo aan te bieden dat iedereen ze kan bereiken en gebruiken. Websites en mobiele apps van de overheid moeten voldoen aan de door de EU opgestelde toegankelijkheidseisen (WCAG 2.0 richtlijnen). Een deel van die eisen bestaat uit relatief simpele dingen zoals het ondertitelen van video’s, maar ook aan zorgen voor voldoende contrast en het bedienen van de website met het toetsenbord. Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring uitbrengen voor elke website en app die zij ontwikkelen en/of ter beschikking stellen. Dat staat in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid die gefaseerd tussen 2019 en 2021 is ingegaan.

Tips voor patiëntenorganisaties

Hoe toegankelijk is de website van jouw patiëntenorganisatie? Lees de tips voor digitale toegankelijkheid van websites

Bronnen