Ga direct naar de content

Met impact aan de slag, wat levert het op?

6 november 2020

Een tijdje geleden zat ik om tafel met de Vereniging van Mensen met Brandwonden. Wij werkten samen aan de verandertheorie* van het project ‘Samen Bouwen aan Participatie’. We hadden net de formulering van het kernprobleem en de impactmissie van het project op papier gezet. Plotseling vraagt de voorzitter, Titus Radstake, mij: “Wat is eigenlijk jouw impactmissie, als adviseur impact bij PGOsupport?”

Blog van Nienke Oosting, voormalig adviseur impact en bereik

Deel deze pagina:

*verandertheorie: een model dat weergeeft hoe jouw interventie leidt tot de verandering die je voor ogen hebt. Vanuit daar kun je bepalen wat je moet meten om erachter te komen wat jouw impact is.

Impactmissie

Een mooie vraag! Ik vertel dat het mijn impactmissie is om vanuit mijn rol als adviseur, kennis over te dragen en organisaties te begeleiden in het impactgericht werken. Als ik jouw organisatie kan helpen om impactgericht te werken, waardoor jij als organisatie je impact kunt vergroten, dan is mijn doel bereikt!

Ik geloof er ontzettend in dat er ook écht impact wordt gemaakt in de patiëntenbeweging. Er wordt met zoveel passie gewerkt aan het realiseren van een betere kwaliteit van leven en zorg. En dat grotendeels door vrijwilligers, dat moet toch een gigantische impact hebben?

Als ik jouw organisatie kan helpen om impactgericht te werken, dan is mijn doel bereikt!

Ook is er een collectief belang. Als organisaties hun impact in kaart brengen levert dat niet alleen de organisatie zelf voordelen op, maar is er ook meer onderbouwing bij de waarde van de gehele patiëntenbeweging.  

Tijd en aandacht

Je impact in kaart brengen is niet iets wat je even tussendoor doet. Dat kost tijd en aandacht. Het is een proces dat je zowel intern als samen met stakeholders vormgeeft. Zo krijg je helder:

 • wat precies ‘het probleem’ is van jouw achterban, waarvoor jij als organisatie een oplossing biedt;
 • welke activiteiten nodig zijn om dit probleem op te lossen;
 • hoe de verandering, die jij gaat realiseren, er in de praktijk uitziet;
 • wat je moet meten om te weten of je je doelen behaalt, en;
 • hoe je kunt (bij)sturen om je impact te vergroten.
Er wordt met zoveel passie gewerkt aan een betere kwaliteit van leven en zorg. En dat grotendeels door vrijwilligers, dat moet toch een gigantische impact hebben?

Verandertheorie

Om deze vragen te beantwoorden is het opstellen van een verandertheorie een handige eerste stap.  

Zo denkt ook de Vereniging van Mensen met Brandwonden erover. Zoals Titus Radstake het zei: “Ik kijk ernaar uit dat we onze verandertheorie hebben staan, dat geeft een hele goede basis om mee aan de slag te gaan. Voor onszelf, maar ook voor de buitenwereld!”

Wat levert impactgericht werken je op?

Maar waarom zou je als organisatie zo’n impactproces aangaan? Je hebt het immers al zo druk met al je verschillende activiteiten, die je ook nog eens uitvoert met een beperkte groep die zich veelal inzet op basis van vrijwillige energie.

Lees ik je gedachten goed? Dan is dit proces júist ook voor jouw organisatie een winst op de langere termijn! En wel om deze redenen:   

 • Het helpt om een gezamenlijke missie te formuleren: focus

  Wat is de stip op de horizon van jouw organisatie of project? Wat ga jij voor elkaar krijgen? Onze ervaring leert dat dit niet altijd even helder is. Door duidelijk je impactmissie te formuleren, weten zowel mensen intern als extern waar jij naartoe werkt. Dit biedt focus.
 • Het helpt je keuzes maken: missie

  Stel, je hebt een helder geformuleerde impactmissie. Dan kun je gaan onderzoeken welke van jullie activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van deze missie. Je gaat na wat het effect is van een bepaalde activiteit en legt dit naast je missie. Welke activiteiten dragen dan bij? En welke minder of niet? Dit helpt bij het maken van keuzes. En als zich een nieuwe activiteit aandient, kun je jezelf telkens de vraag stellen: draagt dit bij aan onze impactmissie? 
 • Het geeft je een goed verhaal: helderheid

  Met een goed geformuleerde impactmissie en een duidelijke onderbouwing van de keuzes die je maakt, zet je een scherpe organisatie neer. Intern weten mensen waarom ze bepaalde activiteiten wel of niet uitvoeren. En naar de buitenwereld heb je een duidelijk verhaal over waar(om) jij meerwaarde biedt. Dit maakt je een stuk aantrekkelijker voor je potentiële achterban, samenwerkingspartners en financiers. 
 • Het creëert meer draagvlak: verbinding

  Een helder verhaal over wie jij bent en wat je doet en realiseert, maakt dat je meer draagvlak kunt realiseren. Zowel je achterban als mogelijke samenwerkingspartners weten duidelijk wat ze aan jou hebben. Jouw toegevoegde waarde is immers helder. Daarmee verbind je mensen aan jouw organisatie en je creëert waardevolle samenwerkingen.
 • Het geeft een onderbouwing voor potentiële financiers: meerwaarde

  Doordat je een duidelijk en onderbouwd verhaal hebt, laat je zien dat je echt nadenkt over jouw toegevoegde waarde. Dat jij diegene bent die ‘het probleem’ gaat oplossen. Dat de investeerder - door jou geld te geven - daadwerkelijk bijdraagt aan de oplossing. En doordat je ook nog eens je impact meet, kun je laten zien wat zijn of haar geld of tijd waard is.

En een bonusvoordeel:

 • Het maakt je nóg gemotiveerder

  Want hoe gaaf is het om te zien wat het effect is van wat jij als organisatie of project voor elkaar krijgt. Dat is toch een cadeautje aan jezelf!

Veel voordelen dus. En eigenlijk komt het hierop neer: Als jij hoopt dat anderen in jouw organisatie investeren - in de vorm van samenwerking, hulp in tijd of het geven van een donatie - moet je dan niet eerst zelf investeren in een goed aanbod, een duidelijke missie en een onderbouwd verhaal?

Hoe gaaf is het om het effect te zien van wat jij als organisatie of project voor elkaar krijgt. Dat is toch een cadeautje aan jezelf!

Overtuigd?

Denk je nu ‘ja, ik wil!?' Bel me dan direct. Je hoeft helemaal geen kant-en-klare vraag te hebben. Ik stel jóu de nodige vragen. Zo kijken we samen hoe we dit proces het beste kunnen aanpakken voor jouw organisatie.

En wat er gebeurt nadat je me hebt gebeld? Lees dan mijn volgende blog, want ook daar neem ik je graag in mee!

Lees meer

Lees ook deze blog van Nienke: Impactgericht werken, #hoedan?