Ga direct naar de content

Impactgericht werken, hoe doe je dat?

12 januari 2021

Iedereen heeft er baat bij. Jullie achterban, de hele maatschappij en jijzelf. Ik heb het over positieve impact realiseren. Eerder schreef ik over het nut van impactgericht werken. De hamvraag is: hoe realiseer je impact?

Blog van Nienke Oosting, voormalig adviseur impact en bereik

Deel deze pagina:

De buitenwereld vraagt erom

Eerst nog even een stapje terug. Waarom zou je ook alweer impactgericht werken? Impact realiseren, of het beoogde effect nastreven, zou altijd het uitgangspunt moeten zijn voor je activiteiten. Je voert ze tenslotte uit om een situatie te verbeteren. In de praktijk brengen organisaties de effecten niet altijd in kaart. “We doen wat we doen en dat gaat wel goed”, is het idee.

We doen wat we doen en dat is wel goed, is nog vaak het idee.

Maar zodra middelen schaars worden, zoals nu het geval is, wringt dat. Dan worden we gedwongen goed te kijken naar hoe we de beperkte middelen inzetten. Je wilt immers zoveel mogelijk bereiken.

Ook de buitenwereld vraagt steeds vaker om impact. Fondsen en subsidiegevers bijvoorbeeld bedenken hoe zij met hun gelden zo effectief mogelijk bijdragen aan een betere situatie voor hun achterban. En (potentiële) leden en samenwerkingspartners willen ook weten wat jouw organisatie bijdraagt aan hun situatie of project. En dus moet jouw organisatie vroeg of laat zijn bestaansrecht aantonen. Zo willen we samen meer impact realiseren.

Alle betrokkenen streven naar meer impact, we willen samen verandering realiseren.

Laat nu je impact zien

Nu kun je natuurlijk wachten tot het je gevraagd wordt. Mijn advies: laat nu zien wat je impact is, om daarmee anderen te overtuigen. Want je kunt vandaag al met impact aan de slag, jullie toegevoegde waarde aan de buitenwereld tonen, om zo je doelen te bereiken.

Sien laat ‘t zien

#Hoedan is de grote vraag. Dat laat ik je graag zien met de casus van Sien. Deze organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking deed een impactpeiling volgens de SROI-methode (Social Return On Investment).

Sien bleek al echt het verschil te maken voor hun leden. Hoe konden ze dan hun impact verder vergroten? Door zich ook te richten op een doelgroep die nog relatief weinig ondersteuning kreeg: de kinderen van ouder(s) met een verstandelijke beperking.

Dat is een relatief kleine groep in de achterban van Sien waar ze nog meer voor konden doen. Een groep met veel schrijnende verhalen die meer aandacht verdient.

Impactmeting

Uit de nulmeting bleek dat aandacht voor deze groep veel impact zou hebben. Focus op een doelgroep waar nog weinig tot niets voor gedaan wordt, levert bij voorbaat veel impact op.

Hoe heeft Sien die extra focus aangebracht?

Brenda van Zeeland van Sien: “Inmiddels heeft deze doelgroep een duidelijkere plek in onze vereniging, met een podium in ons blad. We organiseren nu ook voor hen lotgenotencontact. En we peilen nu waar hun behoeften liggen, zodat we daar beter op kunnen inspelen.”

Het is nog te vroeg om de daadwerkelijke effecten van deze verandering te zien. Ze zijn nog niet meetbaar. We blijven Sien volgen om de impact te achterhalen.

Impact maken #zodan

Wil je ook gericht aan de slag met impact? Pak de telefoon en bel me. Wat er dan gebeurt?
Eerst stel ik je een aantal vragen om te kijken waar jullie nu staan en wat jullie droom is. Je hoeft niets voor te bereiden, dit achterhalen we samen in ons eerste gesprek, met de volgende vragen:

  • hebben jullie een achterbanraadpleging of behoeftepeiling gedaan bij de brede achterban?
  • hebben jullie een heldere missie?
  • welke activiteiten hebben of zetten jullie op de planning?
  • hoe werken jullie samen met je achterban?
  • werken jullie samen met andere partijen?
  • hebben jullie al ervaring met impact of impactmetingen?

Is jouw antwoord op bovenstaande vaak nee, niet of geen? Dat is geen enkel probleem, dan beginnen we gewoon bij het begin. Met wat je al wel weet of hebt, kijken we welke stappen je kunt zetten om (meer) impactgericht te werken.

Misschien start je met het opstellen van een achterbanraadpleging waarmee je de behoeftes van je achterban achterhaalt? Of ben je al toe aan het formuleren van een heldere missie? Of zijn jullie al zover dat je direct kunt nadenken over de metingen die je wilt uitvoeren? We achterhalen het samen.

We kijken ook naar jullie beschikbare middelen, menskracht en hoe PGOsupport je kan ondersteunen. Je krijgt advies op maat!

Call to action

Zoals het hoort, sluit ik deze blog af met een gerichte call to action. Dat bedoel ik nu heel letterlijk: ik roep je hierbij graag op om in actie te komen. Neem het heft in eigen handen en kies voor meer impact van je organisatie. En laat daarmee zien wat je organisatie waard is.