Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Pak de kansen om de financiën van je organisatie te verbeteren

Geld… ook patiëntenorganisaties kunnen niet zonder om hun activiteiten te financieren.

Toch laten zij nog te vaak kansen liggen om hun financiële slagkracht te vergroten. "Dit hoofdpijndossier schuiven veel organisaties voor zich uit", constateert Renske Noordhuis, trainee fondsenwerver bij PGO Support. "Echt zonde!"

Subsidies verdampt

In 2011 kon een patiëntenorganisatie nog rekenen op een ton subsidie vanuit VWS. Nu is dat nog maar 45.000 euro. En het is onzeker of de bodem is bereikt", zegt fondsenwerver Renske Noordhuis. "Bovendien heeft vrijwel elke patiëntenorganisatie te maken met vergrijzing en teruglopende ledenaantallen. Ook dat leidt tot minder inkomsten. Hierdoor teren steeds meer organisaties op hun reserves, met alle risico’s van dien."

Cursus helpt maar is niet voldoende

"Om deze organisaties te helpen bij het versterken van hun financiële conditie biedt PGOsupport al jaren een cursus Fondsenwerving. Deelnemers leren daar hoe zij met een goed verhaal structureel meer geld kunnen binnenhalen. Bij die cursus bieden we ook 8 tot 10 advies-uren. Dat blijkt niet genoeg, omdat het toch veel vraagt van een organisatie", constateert Renske Noordhuis.

Fondsenwerving kun je er niet een beetje bij doen

"Je kunt fondsenwerving er namelijk niet een beetje bij doen. Daar moet je altijd mee bezig zijn – hoe belangrijk lotgenotencontact en belangenbehartiging ook zijn."

Vanwege de urgentie van dit probleem, heeft PGOsupport in de laatste aanbesteding fors ingezet op fondsenwerving. Hierdoor kon Renske sinds september 2016 aan de slag. Niet alleen om patiëntenorganisaties te adviseren, maar vooral om ze heel praktisch te ondersteunen bij het op touw zetten van acties zodat zij echt resultaten boeken.

De angst om te bedelen zit diep

"Bij fondsenwerving gaan de kosten altijd voor de baat uit", benadrukt Renske. "Je moet dus willen investeren in tijd en vaak ook in geld voordat dit iets oplevert. Dat is eng, zeker als je begroting precies sluitend is."

Inmiddels werkt zij met 30 organisaties aan fondsenwerving. Ze legt ze enkele effectieve strategieën voor waarmee ze hun inkomsten structureel kunnen verhogen. "Daarop gaan we met de meest haalbare strategie aan de slag. In dat proces denk en schrijf ik waar nodig mee.

Fondsenwerving kost tijd en geld, maar...

Vooral in de voorfase kost het vaak veel tijd om organisaties ervan te overtuigen dat het zinvol is om in dit soort acties te investeren. Daarnaast besteden we ook altijd aandacht aan het creëren van voldoende draagvlak, zodat het een project van de hele organisatie wordt – en dus niet alleen van een enthousiaste bestuurder.

Vaak zie je dat organisaties huiverig zijn om te gaan bedelen – dat doe je niet. In de praktijk blijkt echter dat mensen die zich met je organisatie verbonden voelen – je leden – best bereid zijn om meer financieel bij te dragen. Zeker als je komt met een goed verhaal en aansprekende projecten. Daarom adviseren we altijd om van binnen naar buiten te werken. Bijvoorbeeld met de contributieverdubbelaar, een telemarketingactie waarmee je je richt op leden. Uit ervaring blijkt dat zo’n 40% van de bereikte mensen bereid is om hun bijdrage met gemiddeld 22 euro per jaar te verhogen. Zo’n kans laat je toch niet liggen?!"

Met fondsenwerving maak je je organisatie professioneler

Naast fondsenwerving zijn er tal van andere manieren om extra financiën binnen te halen, zoals het binden van donateurs en het werven van nalatenschappen. "Het is dus belangrijk dat mensen weten dat zij (een deel van) hun erfenis kunnen nalaten aan een patiëntenorganisatie. Anders gaat dat geld al snel naar bekende landelijke stichtingen. Dat vraagt dus om voorlichting en het opbouwen van relaties.

Mijn tip? Meteen doen! Met fondsenwerving maak je je organisatie professioneler en minder afhankelijk van subsidies. Het dwingt je namelijk om na te denken over de vraag waarmee je bezig bent en wat je de komende jaren wilt realiseren. Dus waar wacht je nog op? Aan de slag!’

Terug naar Jaarverslag 2016

Vragen of opmerkingen? Wil je reageren?

Mail je vragen of opmerkingen dan aan Renske Noordhuis