Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

5 tips voor realisatie van een keuzehulp

Doven- en slechthorendenorganisaties realiseren keuzehulpen, onder andere in de vorm van infographics. Projectleider Lara Laurens projectleider deelt haar ervaring en geeft 5 tips.

Informatie gebundeld en toegankelijk

Stichting Hoormij, Divers Doof en Dovenschap maakten www.PlotsdoofKeuzehulp.nl en www.CIKeuzehulp.nl. Lara Laurens, projectleider bij Platform doven, slechthorenden en TOS, vertelt:

“Er is veel informatie op internet over plotsdoofheid en over het Cochleair Implantaat, maar die is versnipperd en vaak ingewikkeld. Aan ons de taak om dat te bundelen en toegankelijk te maken.”

Infographic

Om de informatie te ontsluiten, koos het projectteam voor een infographic. Met stripfiguren op de homepage die een herkenbare uitspraak doen. Wie doorklikt, krijgt in een paar stappen kort en bondig relevante uitleg over het gekozen onderwerp.

“Mensen raken weleens verlamd door de vele mogelijkheden die er zijn. Dat maakt kiezen moeilijk. Door opties te vereenvoudigen, structureren en visualiseren, maken we het makkelijker om te zien welke optie voor hen optimaal is. Met dit doel ontwikkelden we deze online infographics.”

Geen lappen tekst

“Bovendien hebben (vroeg)doven en zwaar slechthorenden soms moeite met het verwerken van grote lappen moeilijk geschreven tekst. Door de infographics met beknopte, bondige informatie, aangevuld met uitgebreide, complete tekst inclusief links, krijgen zij makkelijker de juiste informatie in een begrijpelijke vorm.”

Mensen raken weleens verlamd door de vele mogelijkheden die er zijn. Door opties te vereenvoudigen, structureren en visualiseren, maken we het makkelijker.

Lara Laurens, projectleider keuzehulpen

Brochure op maat

Bijzonder aan deze infographics is dat je bij elke stap een vinkje kunt plaatsen voor meer informatie. Daarmee komt die extra informatie op je persoonlijke overzicht. Na de stappen kun je het overzicht opslaan in pdf, printen of mailen als een brochure op maat.

Tips voor implementatie

Sinds de start in oktober 2016 hebben bijna 2.000 mensen een persoonlijke brochure over plotsdoofheid gemaakt en zo’n 1.300 over het CI-implantaat. Maar dat gaat niet vanzelf. Het brengt ons meteen bij de tips voor implementatie.

TIP 1: Breng het continu onder de aandacht

“Je moet een keuzehulp continu onder de aandacht brengen en stimuleren dat ook zorgverleners ernaar verwijzen.”

TIP 2: Hou ook intern de aandacht na oplevering

Ook intern is blijvende aandacht nodig. Zorg hiervoor. “Dat is altijd een grote uitdaging voor ons soort organisaties met beperkte bemensing en krappe financiële middelen.”

Ook voor de realisatie van een keuzehulp heeft Lara tips.

TIP 3: Hou projectleden scherp

Het blijkt lastig om vrijwillige projectleden, onder wie zorgverleners, scherp op de deadlines te houden. “Je kunt niet met de vuist op tafel slaan, ze doen het er vrijwillig bij. Maar je mag best stevig zijn, je hebt deadlines. Voorwaarde is dat je zelf goed en tijdig plant.”

TIP 4: Ruim tijd in voor testen

Hou rekening met testen. “Er zullen altijd kinderziektes zijn. Je hebt tijd nodig om ze te achterhalen en op te lossen. In een project van een jaar kun je rustig een maand uittrekken voor testen.”

TIP 5: Bewaak de grenzen van het project

“Wanneer je met patiëntengroepen werkt, is het verleidelijk om ook andere wensen te honoreren. Doe dat niet. Voor je het weet, verzand je in de extra’s. Baken af en hou je daaraan.”

Meer keuzehulpen in de maak

De doven- en slechthorendenorganisaties maken meer keuzehulpen. Ook een aantal in samenwerking met de groep doofblinden van de Oogvereniging.

“De participatiemaatschappij vraagt steeds meer zelfredzaamheid. Dit vergt sterke burgers. Voor mensen met een auditieve, auditief-visuele en/of communicatieve beperking, en mensen met een taalontwikkelingsstoornis, en hun naasten brengt deze nieuwe rol extra uitdagingen met zich mee, omdat communicatie en informatie in de participatiesamenleving een essentiële rol spelen.”

De projectpartners realiseren daarom instrumenten zoals keuzehulpen en e-learningprogramma’s om meedoen in de participatiemaatschappij beter mogelijk te maken.

Kennis delen

Wil je meer weten over deze ervaring met keuzehulpen? Neem even contact met ons op, dan zorgen wij dat je vragen bij FODOK terechtkomen.

Andere keuze-instrumenten

7 patiëntenorganisaties ontwikkelden in het kader van het programma van de gezamenlijke patiëntenkoepels ‘PG werkt samen 2014-2016’ keuze-instrumenten die patiënten helpen zich bewust te worden van wat ze zelf belangrijk vinden bij een behandeling.

Andere artikelen in deze serie:

Borstkankervereniging Nederland geeft patiënten grip (B-bewust)
Nierwijzer zegt het met video
De Hart&Vaatgroep introduceert pre-keuzehulp

Ook aan de slag met een keuzehulp?

Wil je organisatie ook een keuzehulp maken? Of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Martine Versluijs.

Bel of app mij op 06 4066 2109