Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Jolanda van Dijk

"Complexe vraagstukken zijn niet gebaat bij eenvoudige oplossingen. Om de brij heen draaien ook niet."

Foto Jolanda van Dijk

Mensen binnen organisaties ervaren soms belemmeringen bij het realiseren van hun idealen. Ik houd van het ontrafelen, minimaliseren of ombuigen van deze belemmeringen. Met als uiteindelijk doel het toerusten van mensen binnen organisaties, zodat zij zich effectiever kunnen richten op hun taak.

Mijn aandachtgebied is: organisatieontwikkeling. Concreet betekent dit dat ik kan helpen bij het ontwikkelen van strategie en hoe deze in praktijk te brengen, bij het faciliteren van visie- en beleidsdagen en door (vrijwilligers)groepen en individuen een stap verder te helpen. Kortom, ik kan helpen om een volgende stap te zetten in een ontwikkelingsproces. 

Vragen over de ontwikkeling van je organisatie?

Neem contact met mij op of maak een afspraak:

E-mail: j.vandijk@pgosupport.nl 
Telefoon: 06 3894 9836