Ga direct naar de content

Meer aandacht voor participatie: in onderzoek en regionaal

13 juni 2023

PGOsupport adviseert en traint iedereen die zich serieus wil bezighouden met participatie. In 2022 schonken we extra aandacht aan participatie bij wetenschappelijk onderzoek en regionale participatie. Enkele highlights uit ons jaarverslag.

Deel deze pagina:

Vraag naar kennis en vaardigheden groeit

Inbreng van patiënten en cliënten maakt onderzoek relevanter en beter. Subsidiegevers en toetsers stellen inbreng van ervaringsdeskundigen steeds vaker als voorwaarde bij het verlenen van goedkeuring en subsidies.

Steeds meer onderzoekers zien de toegevoegde waarde van samenwerken met de doelgroep waar hun onderzoek over gaat. En steeds meer patiënten- en cliëntenorganisaties willen invloed uitoefenen in wetenschappelijk onderzoek.

De vraag naar kennis en vaardigheden rond participatie groeit daardoor zowel bij onderzoeker als bij patiëntenvertegenwoordigers.

Participatie in onderzoek bevorderen

In 2022 stimuleerden we de samenwerking tussen onderzoekers en ervaringsdeskundigen met onder meer:

 • DUO-intervisiegroepen
  Dat zijn groepen met duo’s van onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers die we begeleiden bij hun samenwerking in onderzoek.
 • Training van onderzoekers
  Zo organiseerden we opleidingen in participatie aan bijvoorbeeld promovendi, maar ook aan specifieke onderzoekteams van onder meer het UMCG, AMC en LUMC.
 • Participatiekompas
  Kennis over en goede voorbeelden van participatie bij onderzoek in de kennisbank en de Kickstarter voor onderzoekers (website Participatiekompas.nl)
 • Advies over participatie in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gepast Gebruik (ZEGG)
 • Trainen van patiëntenvertegenwoordigers die met onderzoekers (willen) samenwerken.
 • Training voor proefpersonenleden van Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC’s).
 • De EUPATI NL-opleiding
  Dé Nederlandse opleiding die patiëntvertegenwoordigers schoolt tot volwaardige gesprekspartners bij geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling.

Foto Manon Barnouw, patiëntenvertegenwoordiger bij de Harteraad en dr. Pieter Postema, cardioloog-onderzoeker aan het Amsterdam UMC

Participatie-promotie

Bij onderzoekers die nog niet zover zijn, benadrukken we de voordelen van samenwerken met ervaringsdeskundigen. Zo maakten we samen met onderzoekers een video over de meerwaarde van patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Bekijk de video (ondertiteld):

Regionale participatie in zorg en welzijn #hoedan?

Ontwikkelingen in zorg en welzijn vinden steeds meer regionaal plaats. Zoals in het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek, in het Integraal Zorgakkoord (IZA) of in het sociaal domein van gemeentes.
PGOsupport adviseert en traint patiënten- en gehandicaptenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, en organisaties in het sociaal domein over patiënten- en burgerparticipatie bij lokale of regionale veranderingen in zorg en welzijn.

Advies aan VWS

Regionale participatie van inwoners, patiënten, cliënten en naasten is nog lang niet vanzelfsprekend. Het perspectief van de zorggebruiker sneeuwt snel onder bij ingewikkelde regionale samenwerking rond zorg en welzijn. Bovendien sluit de structuur van de patiënten- en gehandicaptenbeweging niet aan op die van de regio.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bracht PGOsupport een adviesrapport over het inrichten van een regionale structuur uit. Die structuur moet de participatie van inwoners en zorggebruikers bij vraagstukken in zorg en welzijn verstevigen.

Regionale ondersteuning en training

We ondersteunden regionale samenwerkingsverbanden om participatie van zorggebruikers een goede plek te geven. We ontwikkelden de training ‘Beïnvloeden in je gemeente’ en boden die drie keer aan in verschillende situaties. Daarmee trainden we 28 lokale belangenbehartigers.

Meer over patiëntenparticipatie

Benieuwd wat we in 2022 nog meer deden aan patiëntenparticipatie of aan andere onderwerpen?

Meer weten?

Neem contact op met
Dries Hettinga

Dries Hettinga

directeur