Ga direct naar de content

Werven in crisistijd? Blijf in contact, juist in moeilijke tijden

23 december 2022

‘Zal onze achterban ons nog wel kunnen blijven steunen?’ Deze vraag hoor ik bij verschillende patiëntenorganisaties. Want zoals voor iedereen merkbaar, is vandaag de dag alles flink duurder. Ook voor jouw organisatie en je achterban. Heeft het in deze tijd wel zin om bezig te zijn met leden- of donateurswerving?

Deel deze pagina:

Blog: Winona Verlinden, voormalig adviseur fondsenwerving

Zoals je zelf ook doet, denkt iedereen kritisch na over uitgaven. Logischerwijs betekent deze periode van crises een stijging in opzeggingen onder je achterban. En dat maakt het lastig, ook voor patiëntenorganisaties. Want als organisatie heb je leden en stabiele inkomsten nodig. Een recent onderzoek naar donateursvertrouwen laat zien dat in het derde kwartaal van 2022 het donateursvertrouwen flink gedaald is (bron: Nederlands Donateurspanel*).

Vul het niet in voor je achterban

‘Ze hebben het zelf ook moeilijk, dus laat ik ze vooral niet lastig vallen met een donatieverzoek, verhoging van de contributie of extra bijdrage voor onze activiteiten’. Een logische gedachte, maar vul het niet zelf in voor je achterban. Want vergeet niet: als patiëntenorganisatie heb je vaak ook echt iets waardevols te bieden. Denk bijvoorbeeld aan ontmoetingsdagen waar ervaringen gedeeld worden, of informatie over de nieuwste ontwikkelingen. Alleen om deze reden zal een groot deel van je achterban je organisatie blijven steunen. Ook in crisistijd.

Vergeet niet: als patiëntenorganisatie heb je vaak ook echt iets waardevols te bieden.

In alles wat je doet is het daarom belangrijk om de achterban waarvoor je het doet een stem te geven en te bevragen waar behoeftes liggen. Dat geldt in dit geval des te meer. Communiceer helder de meerwaarde van je organisatie. Ongeacht crisis zal dan een groot deel blijven geven, juist omdat je organisatie voor hen in alle tijden zo waardevol is. Schroom dus zeker niet om te vragen en geef ze de kans om (extra) te doneren. 

Geleerd van coronatijd

Van de coronacrisis hebben we geleerd dat wanneer je stopt met werven en contact houden met je donateurs, het des te moeilijker is weer op gang te komen. Daarom is het juist nu van belang om met je achterban in contact te blijven! Blijf communiceren en blijf activiteiten organiseren. Blijf ook werven, hoewel het misschien iets minder zal opleveren (lees: 7 tips voor ledenwerving). En blijf vooral actief de verbinding opzoeken met je potentiële achterban en de mensen die je al structureel steunen. Want alles begint met écht contact maken.

Kortom: eigenlijk zou er in deze tijd niets moeten veranderen in je werving. Blijf in contact, blijf vragen, blijf bedanken en wees zichtbaar.

Als je stopt met werven, is het des te moeilijker om straks weer te starten

Dus wat moet je vooral wél doen? Een aantal tips:

  • Blijf zichtbaar: veel van je leden en donateurs zijn al lang geleden overtuigd van de waarde van je organisatie. Herinner ze eraan hoe waardevol hun steun is en raak ze (weer) met je urgente en impactvolle verhaal. Mensen dragen graag bij om een probleem op te lossen, maar dan moeten ze wel weten dat dit probleem er is óf nog even urgent is. Hiermee kom je meteen ook weer extra in beeld bij potentiële nieuwe groepen in je achterban.

  • Blijf betrekken: het is een onzekere tijd voor iedereen. Niet alleen voor je achterban, maar ook voor jezelf als organisatie. Je organisatie heeft te maken met stijgende kosten. Erken en benoem dit en laat zien dat je elkaar begrijpt. Net zoals je aan een goede vriend vertelt als iets wel of juist niet goed gaat, is je achterban op eenzelfde manier betrokken. Zo werkt het immers andersom ook. Betrek je achterban dus actief bij de ontwikkelingen in je organisatie (lees meer: Achterban raadplegen).

  • Blijf koesteren: in deze tijden is het des te meer van belang om je huidige donateurs te koesteren. Een lid of donateur is loyaal aan je organisatie, dus wees zelf ook loyaal aan je donateur. Blijf ze bedanken, leer ze kennen en laat je waardering zien! Zorg voor extra en verdiepend contact. 

  • Blijf impact tonen: laat zien welke impact de steun van een lid of donateur maakt. Wie heb je kunnen helpen en wat heb je gerealiseerd? Maak zichtbaar en concreet wat een lid of donateur mogelijk maakt. Verwerk dit bijvoorbeeld in een terugblik op het afgelopen jaar, waarin je ingaat op wat je hebt kunnen realiseren dankzij de steun en wat je in de toekomst samen met hen mogelijk kunt maken. 

  • Blijf bouwen: ongeacht de inzet, zullen er toch opzeggers zijn. Maar onthoud: uit het oog is zeker niet uit hart. Het is namelijk zo dat een donateur wel wil blijven geven, maar het nu gewoon even niet lukt. Zorg er daarom voor dat het afscheid fijn is en ze zich gewaardeerd voelen. Vaak willen ze wel nog steeds betrokken en geïnformeerd blijven. Wanneer de herinnering positief is, kan dit gevoel later weer worden aangewakkerd. Zodra het weer kan, is de drempel lager om weer terug te komen. 

Wij denken graag mee in een sterk plan om dit verder op te pakken. Blijf dan ook zeker met ons contact opnemen!  

* Bron: Nederlands Donateurspanel, meting sept. 2022 (pdf)

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving