Ga direct naar de content

Fondsenwerving patiëntenorganisaties

Bij fondsenwerving denk je al snel aan een campagne. Toch komt er veel meer bij kijken. Bij PGOsupport werken we eigenlijk altijd volgens eenzelfde soort stappenplan. We geloven er namelijk in dat een patiëntenorganisatie het beste resultaat behaalt als je via een planmatige aanpak aan de slag gaat.

Deel deze pagina:

Stappenplan voor planmatig werven

Aan het voeren van een campagne en het daadwerkelijk ophalen van (veel) geld, gaat een heel proces vooraf. Volg deze 5 stappen voor het opzetten van een planmatige campagne:

1 Een sterk verhaal

Fondsenwerving start altijd vanuit de inhoud, vanuit een ‘case for support’. Waar is het geld precies voor nodig, hoe urgent is dat en zit je achterban daar eigenlijk wel op te wachten?

2 Marktanalyse

Breng je doelgroepen en netwerk in kaart. Welke mensen of organisaties ken je allemaal die mogelijkerwijs een bijdrage kunnen doen?

3 Voorlopige strategie en haalbaarheidsonderzoek

Dan begint de puzzel: kunnen en willen de mensen uit jouw netwerk ook een passende bijdrage leveren aan jouw inhoudelijke plannen? Het resultaat van die puzzel is een voorlopige strategie. Eventueel kun je deze nog toetsen door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Je gaat dan met de betreffende partijen of een aantal mensen in gesprek en legt hen je verhaal (‘case for support’) voor.

4 Maak een plan van aanpak

Heb je dit gedaan, dan kun je een plan van aanpak gaan maken. Wanneer ga je welke campagnes voeren, heb je daar genoeg menskracht voor, moeten er investeringen gedaan worden en kun je die ook doen?

5 Campagne opzetten

En pas dan, als allerlaatste stap, ga je daadwerkelijk campagne voeren en het geld ophalen!

Online modules

Volg kosteloos de online modules van PGOsupport:

  • Online module Crowdfunding 
    In 20-30 minuten leer je met praktijkvoorbeelden hoe je op een andere manier fondsen werft voor je organisatie. 
  • Online module Geef- of ruilmotieven
    In 30-45 minuten leer je hoe je meer vrijwilligers, leden of donateurs kunt werven door in te spelen op hun motieven om tijd of geld te geven aan een goed doel

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving