Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Over PGOsupport

PGOsupport is kennis- en adviespartner voor partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Wij willen dat zorg en ondersteuning aansluit bij de behoeften en keuzen van patiënten/cliënten.

We werken daarvoor samen met en voor onder meer patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en onderzoekers. We informeren, adviseren en scholen in effectieve en duurzame inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief. Want die inbreng is essentieel om samen meer te betekenen voor cliënten. Bij innovatie, beleid en uitvoering van zorg en ondersteuning.

Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij patiënten- en cliëntenorganisaties bij de inbreng van ervaringsdeskundigheid ter verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Daardoor hebben wij veel kennis, ervaring en een groot netwerk opgebouwd rond dit thema.

Zodoende weten ook zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en onderzoekers ons te vinden. Wij informeren, adviseren en scholen hen in de samenwerking met patiënten- en cliëntenorganisaties.

Voor patiënten- en cliëntenorganisaties

Randvoorwaarde voor effectieve en gelijkwaardige samenwerking is een professionele en stevige patiëntenbeweging. Daarom ondersteunen wij patiënten- en cliëntenorganisaties bovendien bij alle aspecten van hun bedrijfsvoering.

We adviseren hen en verzorgen opleidingen over versterking van hun strategische positie, verenigingsmanagement en organisatieontwikkeling. Ook bieden we praktische ondersteuning bij hun communicatie, fondsenwerving en bedrijfsvoering.

In de video 'Dit is PGOsupport', hieronder, vertelt directeur Joos Vaessens wat PGOsupport voor cliëntenorganisaties kan betekenen op de thema's cliëntenperspectief, financiering, organisatieontwikkeling en kennisinfrastructuur. De video is ondertiteld.

Inbreng cliëntenperspectief

Hoe bevorderen we betere zorg vanuit cliëntenperspectief? Hoe leiden we ervaringsdeskundigen binnen onze organisatie op die deelnemen in zorgverbetertrajecten? Hoe werken we optimaal mee aan wetenschappelijk onderzoek? Hoe krijgen we de juiste input van patiëntenorganisaties voor onze onderzoeksvoorstellen?

Of het nu gaat om wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling, zorgpaden of het werken met een panel van ervaringsdeskundigen. PGOsupport is kennispartner, wegwijzer en makelaar voor inbreng van het cliëntenperspectief.

Organisatieontwikkeling

Hoe geef je je cliëntenorganisatie vorm in een tijd waarin je links en rechts wordt ingehaald door kleinschalige netwerkverbanden? Hoe geef je antwoord op de toenemende vraag naar de inbreng van het cliëntperspectief. Hoe richt je je organisatie zo in dat het patiëntenperspectief een voedingsbodem krijgt?

PGOsupport staat met raad en daad bij in deze zoektocht. We organiseren bijeenkomsten over deze thema's en gaan met koplopers op zoek naar kansrijke richtingen.

Kennisinfrastructuur

Onze websites pgosupport.nl en participatiekompas.nl bieden volop informatie over genoemde thema’s. We informeren tevens via onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

PGOsupport biedt een breed scala aan cursussen en themabijeenkomsten voor bestuurders, medewerkers, vrijwilligers van cliënten- en patiëntenorganisaties en alle andere organisaties die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Heeft je organisatie specifieke opleidingsvragen? Wil je een organisatiedoelstelling bereiken waarbij een cursus nodig is? Een training volgen 'onder ons'? Dan biedt een opleiding of traject op maat bij PGOsupport uitkomst.

PGOsupport is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2009. Voor de specifieke ondersteuning aan patiënten- en cliëntenorganisaties stelt het ministerie van VWS middelen ter beschikking. Onze dienstverlening aan patiënten- en cliëntenorganisaties is daardoor grotendeels kosteloos.

Lees ons jaarverslag

Meer weten?

Neem contact met ons op!

030 2040 700