Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Standaard voor beoordelen onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntenperspectief

Standaardvragenlijst plus handreiking maakt beoordeling en selectie van onderzoeksvoorstellen makkelijker en inzichtelijker.

“Nederlandse gezondheidsfondsen financieren veel wetenschappelijk onderzoek. Bij de selectie vragen zij steeds vaker patiëntvertegenwoordigers de onderzoeksvoorstellen te beoordelen op relevantie en haalbaarheid vanuit het patiëntenperspectief.

Tot nu hanteerde elk fonds daarbij een eigen methode, met eigen beoordelingsformulieren voor patiëntvertegenwoordigers”, vertelt Annemiek van Rensen, adviseur inbreng cliëntenperspectief bij PGOsupport.

Voor meer gemak, duidelijkheid en inzicht introduceren de 21 samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) nu een uniforme aanpak voor het prioriteren en beoordelen van onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntenperspectief. Een belangrijke kwaliteitsslag voor de inbreng van het patiëntenperspectief in wetenschappelijk onderzoek.

Eenvoud en duidelijkheid

“Samen met Margriet Weide, Truus Teunissen (Longfonds) en Mieke van Houtum (Diabetesfonds) heb ik de verschillende methoden en formulieren van de fondsen met elkaar vergeleken om daarmee een standaard beoordelingsformulier te ontwikkelen.

Eén formulier dat eenduidige termen, begrippen en criteria bevat. Plus een verklarende handreiking voor patiëntvertegenwoordigers die de beoordeling doen, ook wel cliëntreferenten genoemd. Dat is duidelijker en inzichtelijker voor alle betrokkenen”, zegt Maarten de Wit.

Het formulier is ook prima bruikbaar voor cliëntenorganisaties. “In een tweede handreiking voor organisaties staan suggesties hoe zij het formulier kunnen gebruiken en aanpassen aan hun eigen situatie en identiteit.”

Maarten de Wit is adviseur participatief onderzoek en patiëntenperspectief in de gezondheidszorg. Hij heeft zelf een reumatische aandoening en is als onderzoekspartner en ervaringsdeskundige betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Voor de SGF was hij de kartrekker in dit traject.

Ook in het belang van onderzoekers

“Onderzoekers hebben ook baat bij deze uniforme aanpak. Zij willen vanzelfsprekend weten waarop patiëntenorganisaties hun financieringsaanvragen beoordelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de: 

  • relevantie voor patiënten
  • exacte doelgroep van het onderzoek en
  • belastbaarheid voor deelnemende patiënten.

Door deze aanpak krijgen de onderzoekers daar bij elk fonds op dezelfde manier antwoord op.”

Goed ontvangen

“Bij het samenstellen hebben we zowel gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties als PGOsupport, ZonMW en PatiëntenFederatie Nederland betrokken. Alle zien het nut ervan in en sporen ons aan om door te gaan. Bijvoorbeeld met de volgende stap: het ontwikkelen van een uniforme opzet voor een publiekssamenvatting.

Idealiter maken we ook een standaardstructuur voor de onderzoeksaanvraag. Ook daar zijn alle partijen mee geholpen. Want voor patiëntvertegenwoordigers is het een flinke puzzel om in een onderzoeksvoorstel de antwoorden te vinden op hun vragen vanuit patiëntenperspectief. En onderzoekers moeten nu hun aanvraag soms helemaal ombouwen als ze die ook bij een ander fonds willen indienen.”

Oefenen bij PGOsupport

Onderzoeksvoorstellen beoordelen vanuit patiëntenperspectief gebeurt voortaan op deze manier. De methode en het formulier staan daarom centraal in de cursus 'Beoordelen van onderzoeksvoorstellen' bij PGOsupport.

“In de ochtend maak ik deelnemers vertrouwd met de principes van het beoordelen en het formulier. In de middag vullen we het vragenformulier in voor een aantal onderzoeksvoorstellen. Daarbij geef ik tips voor opbouwende feedback die onderzoekers inspireert om het patiëntenperspectief verder aan te scherpen in hun aanvraag.”

Maak kennis op het congres

De nieuwe, uniforme beoordeling van onderzoeksvoorstellen is ook onderwerp op het congres ‘Impact! Met patiëntenperspectief’ op 9 april. Kom naar de workshop voor een kennismaking.
Of schrijf je in voor de cursus Beoordelen van onderzoeksvoorstellen van Maarten de Wit op 12 april 2018.

Het formulier en de begeleidende handreikingen kun je downloaden van Participatiekompas.

Wil je meer weten over inbreng bij wetenschappelijk onderzoek?

Neem contact op met Annemiek van Rensen.

Bel of app mij op 06 1216 6987