Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Wat is de Code Geneesmiddelenreclame en wat betekent het voor patiëntenorganisaties?

Presentatie Jan Verschoor, adviseur stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR).

Jan Verschoor, adviseur van de stichting CGR, praat de aanwezigen bij over de rol en taak van de CGR; de zelfregulerende organisatie op het gebied van geneesmiddelenreclame.

Voor de stichting zijn dat 3 aspecten:

  • voorlichting en educatie
  • normstelling en handhaving
  • monitoring.

De Code Geneesmiddelenreclame is voortgekomen uit een samenwerking tussen koepelorganisatie van fabrikanten van geneesmiddelen en zorgaanbieders. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de CGR, dat de gedragsregels vaststelt. Patiëntenorganisaties of hun koepels zijn niet aangesloten bij deze stichting.

Stichting CGR werkt nauw samen met onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waarmee ze werkafspraken hebben. Deze regelen onderlinge samenwerking en werkzaamheden en maken ze transparant.

De kern: De CGR ziet toe op de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. De IGJ houdt toezicht op de Geneesmiddelenwet en Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet. En zoals Jan het zelf formuleert: “De zelfregulering van de CGR is een nadere invulling van de bestaande wet- en regelgeving. Zij kleurt als het ware de grote tekening verder in, zodat duidelijk wordt wat wel en niet kan.”

En dat is prettig, ontdekken we vandaag. Omdat patiëntenorganisaties of -vertegenwoordigers interacties aangaan met farmaceuten worden zij geconfronteerd met de CGR, maar ook omdat de normen invulling geven aan de wettelijke normen waar iedereen zich aan moet houden: ook patiëntenorganisaties en -vertegenwoordigers.

De presentatie van Jan vult de eerdere presentaties van Patiëntenfederatie Nederland en de IGJ mooi aan. Hij stipt nog enkele punten aan, specifiek voor patiëntenorganisaties:

  • Vergoedingen voor patiënten(vertegenwoordigers) zijn toelaatbaar, mits er geen sprake is van ongewenste beïnvloeding. Leg de inhoud, uitvoering en vergoeding in een schriftelijke overeenkomst vast. De vergoeding moet in redelijke verhouding staan tot de dienst.
  • Ondersteuning door farmaceutische bedrijven is toelaatbaar, mits onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie is gewaarborgd, er geen geneesmiddelenreclame wordt gemaakt en afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

Terug naar het overzicht

Bekijk ook de andere verslagen