Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
advies

Achterban­raadpleging

Weten wat er bij je achterban leeft.

Dat is belangrijk om je activiteiten goed te laten aansluiten, belangen te behartigen en gefundeerde (beleids)keuzes te maken.

Met een achterbanraadpleging verzamel je op systematische wijze gegevens. Er zijn verschillende mogelijkheden om je eigen achterbanraadpleging vorm te geven. PGOsupport adviseert patiënten- en cliëntenorganisaties hoe zij dit kunnen doen en voor welke doelen je dit kan inzetten.

Kwantitatief en kwalitatief

Er zijn verschillende manieren om de achterban te betrekken. Onderzoek staat meestal aan de basis. Er zijn 2 onderzoeksmethoden: de kwantitatieve en kwalitatieve.

Kwantitatieve achterbanraadpleging

  • Enquête (schriftelijk, mondeling, digitaal of telefonisch)
  • Panelonderzoek
  • Benchmark / monitor

Kwalitatieve achterbanraadpleging

  • Individueel interview
  • Groepsinterviews / focusgroepen
  • Forum

Participatiekompas

Participatiekompas is een verzamelplek van kennis en praktijkervaringen over patiënten- en cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg.

Naast publicaties, methoden en tools biedt de website praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen. Op de pagina met methoden en tools staan veel vormen van achterbanraadpleging. Van onderzoek over ketenzorgverbeteringen tot raadpleging onder kinderen. Van onderzoek onder migranten tot de schilderijmethode. Zie ook het overzicht met goede voorbeelden en ervaringen.

Voorbeeldvragenlijsten

Bij een achterbanraadpleging kun je gebruikmaken van een (digitale) vragenlijst. Je kunt de onderzoeksvragen zelf formuleren of gebruikmaken van bestaande vragenlijsten. Uiteraard is het belangrijk dat je de vragen zo formuleert dat ze de informatie opleveren die je hebben wilt en waar je iets aan hebt. Dat valt nog niet altijd mee. Op zoek naar voorbeeldvragenlijsten? Neem contact op met Anke Groenen, a.groenen@pgosupport.nl.

Afzonderlijke patiëntervaringen zijn al gauw incidenten. Maar de gebundelde ervaring van honderden patiënten, is even wat anders.

Bianca de Bie, Endometriose Stichting

Enquêtetool

PGOsupport biedt patiënten- en cliëntenorganisaties de enquêtetool aan. Dit is een onderzoeksinstrument waarmee je online meningen verzamelt. Het is makkelijk in gebruik. Je maakt er je eigen vragenlijsten mee en stelt deze online beschikbaar. De tool presenteert de resultaten vervolgens.

Lees meer over de enquêtetool.

Advies bij achterbanraadpleging?

Wil je ondersteuning bij je eigen achterbanraadpleging? Worstel je met de opzet, verwerking van de uitkomsten? Neem contact op met Anke Groenen, adviseur inbreng cliëntenperspectief

Bel of app mij op 06 4063 7099