Ga direct naar de content

5 redenen voor lokale en regionale participatie

Lokaal of regionaal je stem laten horen als patiëntenorganisatie: waar zou je je druk om maken? 5 argumenten om dat juist wél te doen.

Deel deze pagina:

Twee derde van de patiëntenorganisaties is niet of nauwelijks lokaal of regionaal actief met belangenbehartiging. Ben jij er daar één van? Lees dan vooral door.

Je pijlen alleen op landelijk niveau richten?

Er zijn overigens goede redenen om je pijlen vooral op het landelijke niveau te richten. Misschien wordt de richtlijn voor jouw aandoening op landelijk niveau vastgesteld. Of geven landelijke kaders de gemeentes voldoende houvast om lokaal hun aanbod goed vorm te geven. En misschien zou je het wel willen als patiëntenorganisatie: in alle regio’s en gemeentes actieve mensen die zich voor jouw goede zaak inzetten. Maar waar haal je die vrijwilligers vandaan? En hoe ga je ze in vredesnaam allemaal goed ondersteunen?

Redenen genoeg om je te focussen op wat er landelijk gebeurt. Laat dus maar even zitten, die regio of gemeente. Of toch niet?

5 redenen


1. Je achterban zit er om te springen

Op het lokale en regionale niveau worden beslissingen over zorg, welzijn en toegankelijkheid genomen die ingrijpend zijn voor je achterban. We weten allemaal dat daar veel dingen misgaan en anders - beter - moeten. Daarover hoor je uit je patiëntenorganisatie dagelijks de vaak schrijnende voorbeelden.

Duik ook eens in de uitkomsten van je meest recente achterbanraadpleging. Schat eens in hoeveel van de knelpunten die daarin staan, hun wortels hebben in het lokale of regionale niveau. Dat kunnen er best wel eens (onthutsend) veel zijn.

2. Het gaat om de essentie: veerkracht, kwaliteit van leven

Lokaal gaat het uiteindelijk om: zo goed mogelijk mee kunnen doen, met of ondanks aandoening of beperking. Op het regionale niveau van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ gaat het uiteindelijk om: de zorg organiseren vanuit wat de patiënt nodig heeft. Het concept ‘positieve gezondheid’ is hierbij essentieel: mensen ‘zijn’ niet hun aandoening, maar hun veerkracht en kwaliteit van leven moet voorop staan. Levensbreed en levenslang (lees meer over positieve gezondheid op de website van Instituut voor Positieve Gezondheid). Dat sluit naadloos aan bij ambities die veel patiëntenorganisaties hoog in het vaandel hebben.

3. Mis de boot niet

De inrichting van de zorg wordt op regionaal niveau bekokstoofd, terwijl daar nauwelijks patiëntenorganisaties meepraten (bijvoorbeeld: Stand van zaken Regiobeelden (pdf)). Ondersteuning bij het leven met een chronische aandoening of beperking wordt op lokaal niveau aangestuurd, met maar minimale inbreng van het perspectief van de mensen om wie het gaat. Als patiëntenorganisaties hun visie, ervaringsdeskundigheid en cliëntenperspectief niet inbrengen op lokaal of regionaal niveau, missen ze de boot. ‘Niets over ons, zonder ons’ zou ook moeten gelden op lokaal en regionaal niveau.

'Niets over ons, zonder ons’ zou ook lokaal en regionaal moeten gelden.

4. Lokaal is dichterbij dan landelijk

Je hebt makkelijker toegang tot de gemeentepolitiek dan tot de landelijke politiek. Een plek in een WMO-raad of verzekerdenpanel is eenvoudiger te realiseren dan zitting nemen in een landelijke beleidscommissie.

Het is wat kort door de bocht, maar toch: veel beleidsmakers, regisseurs en beslissers lokaal of in de regio zijn makkelijker te bereiken dan hun landelijke tegenhangers. Het opbouwen van persoonlijk contact, het maken van indruk en impact is lokaal of regionaal meer binnen handbereik. Waar wacht je nog op?

5. Het is te doen (maar niet voor iedereen)

Een belangrijke reden voor patiëntenorganisaties om hun activiteit op lokaal of regionaal niveau beperkt te houden: gebrek aan mensen en aan competenties. Lang niet alle organisaties hebben een structuur met regionale of lokale afdelingen. Of ze hebben te weinig mensen. Plus: je moet maar de kennis, de kunde en de affiniteit hebben om je in het lokale of regionale krachtenveld te storten…

Met beperkte middelen en een overdaad aan vragen die op je afkomen, is het terecht en verstandig dat je als patiëntenorganisatie keuzes maakt. Dat neemt niet weg dat er collega-organisaties zijn die succesvol zijn met beïnvloeding van lokale of regionale ontwikkelingen. Het kan! En het goede nieuws: PGOsupport kan je bijstaan.