Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening
Joos Vaessens

Joos Vaessens

voormalig directeur PGOsupport

Glokaal praten met de patiënt

Glokaal, kent u dat begrip? Ik vind het mooi. Het is een samentrekking van globaal en lokaal.

Het betekent wereldwijde (global) inzichten, lokaal toepassen. Met de toenemende globalisering, verschuift de aandacht steeds meer naar de regio.

Het gebeurt in de regio

Beleid verschuift meer naar de regio, komt daardoor steeds dichterbij. We doen nu ervaring op met onder meer de Wmo, de Participatiewet en jeugdzorg. Onvermijdelijk komt daar straks de gezondheidszorg bij en gaan we zaken op regionaal niveau afstemmen. Dat biedt kansen voor organisaties die lokaal belangen behartigen, zoals patiënten- en cliëntenorganisaties. Als ze tenminste aanhaken. En daar wringt een schoen.

Regionale proeftuinen populatiemanagement

In mijn vorige baan was ik directeur van Robuust, een adviesbureau voor samenwerking in de eerste lijn. In ons werkgebied experimenteerde een aantal proeftuinen met ‘populatiemanagement’. Zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars organiseren zorg en welzijn vanuit de behoeften van een specifieke groep (populatie). Die proeftuinen streven 3 samenhangende doelen na (dit noemen ze Triple Aim):

  • een gezondere populatie
  • beter ervaren kwaliteit van zorg
  • tegen lagere kosten

En nu komt het: de doelen en behoeften van de populatie (patiënt, cliënt, burger) zijn hierin leidend.

Nauwelijks patiëntenorganisaties betrokken

Het viel me ook op dat er nog maar weinig patiënten- of cliëntenorganisaties betrokken zijn. Ook nu nu ik dichter bij de patiëntenbeweging sta, hoor ik nog weinig organisaties over hun glokale positie in het veld van zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

Stil aan de overkant

Recent hield ik een praatje voor het Jan van Es Instituut, kenniscentrum voor geïntegreerde eerstelijnszorg. We keken vanuit verschillende perspectieven naar populatiemanagement. Ik heb daar geprobeerd het perspectief van de patiënten-/cliëntenorganisaties onder de aandacht te brengen. Ik vroeg de deelnemers aan de conferentie om met me mee te denken hoe de patiëntenbeweging aan te laten haken. Het bleef erg stil. Hoog tijd voor actie.