Ga direct naar de content

Maatschappelijke waarde van lotgenotencontact

De maatschappelijke meerwaarde van lotgenotencontact is enorm. Zelfs werkgevers, verzekeraars, zorgprofessionals en gemeenten hebben er baat bij. Dat blijkt uit de SROI kosten-batenanalyse door PGOsupport.

Deel deze pagina:

Social Return On Investment

PGOsupport onderzocht de maatschappelijke meerwaarde van het lotgenotencontact, volgens de internationaal erkende methode van Social Return On Investment (SROI). Daarbij komen de maatschappelijke investeringen (tijd en geld) en opbrengsten voor alle belanghebbenden in beeld, uitgedrukt in euro’s. Niet omdat alles geld is, maar om kosten en baten te vergelijken.

Meer belanghebbenden dan alleen patiënten en cliënten

Ook werkgevers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en gemeenten hebben ook baat bij lotgenotencontact, doordat het indirect leidt tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparingen.

Want door lotgenotencontact leren patiënten en cliënten bijvoorbeeld met hun aandoening om te gaan, waardoor ze eerder weer aan het werk kunnen. Dit bespaart zorgkosten voor de verzekeraar en Wmo- en uitkeringskosten voor de gemeente.

Lotgenotencontact kan bijvoorbeeld ook de diagnose bespoedigen. Dat verkort het zorgproces, wat weer een kostenbesparing oplevert. Terwijl de nieuwe kennis voor de zorgprofessional tot kwaliteitsverbetering kan leiden.

Zo zijn er meer positieve neveneffecten die de maatschappelijke waarde van het lotgenotencontact verhogen.

De waarde van lotgenotencontact in euro’s

Uit de interviews met belanghebbenden, literatuuronderzoek en spiegelgesprekken met vergelijkbare initiatieven voor lotgenotencontact, blijkt dat lotgenotencontact in het algemeen leidt tot:

  • toename kwaliteit van leven (voor deelnemers en naasten)
  • verbeterde financiële positie (voor deelnemers)
  • minder verzuim/hogere productiviteit (voor werkgevers)
  • snellere diagnose, korter zorgproces (kostenbesparing zorgverzekeraars)
  • minder kosten Wmo en uitkeringen, meer vrijwilligers (gemeenten)

In totaal levert iedere geïnvesteerde euro in alle vormen van lotgenotencontact € 4,50 op, met een bandbreedte van + of - € 1,50, geschat over een periode van 5 jaar.

Niet dé waarheid

Het onderzoek geeft een reële, voorzichtige schatting van de waarde van lotgenotencontact. Maar het is niet dé waarheid. De resultaten vormen een gespreksmodel voor de dialoog met betrokkenen.

Met als eerste doel om de aannames verder te onderbouwen en samen het lotgenotencontact op een hoger plan te brengen.

Cursussen lotgenotencontact