Ga direct naar de content

PG-monitor brengt patiëntenbeweging in kaart

Met de PG-monitor brengt PGOsupport al jaren periodiek de organisatie en communicatie, financiën, en inbreng van het patiëntenperspectief van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PG) in beeld. Het onderzoek laat zien wat de organisaties doen en waar ze voor staan.

Deel deze pagina:

Onderzoek naar 3 thema’s

De PG-monitor peilt via vragenlijstonderzoek de stand van zaken bij patiënten- en gehandicaptenorganisaties op 3 thema’s:

  • organisatie en communicatie - mensen, taken, scholing, communicatiemiddelen- en doelgroepen
  • financiën - financiële situatie en fondsenwerving
  • inbreng cliëntenperspectief - inzet ervaringsdeskundigheid, thema’s en belanghebbenden, kennis en ervaringen achterban, regionale en lokale inzet

Bekijk de resultaten van de PG-monitor

Peilstok van de patiëntenbeweging

De monitor biedt:

  • handvatten voor organisatieverbetering door vergelijking met collega-organisaties
  • een beeld van de sector en de ontwikkelingen daarin voor het ministerie van VWS
  • inzicht in wat patiëntenorganisaties doen en waar ze voor staan, voor maatschappelijke verantwoording
  • inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de organisaties. Daar kan PGOsupport haar dienstverlening op afstemmen

Voor organisaties die instellingssubsidie van VWS ontvangen, is het invullen een subsidievoorwaarde.

Ook voor andere organisaties is het zinvol om mee te doen. Het geeft inzicht in wat je in vergelijking met andere organisaties goed doet en wat je nog kunt verbeteren. 

Meer weten over de PG-monitor?

Wil je meer weten over de PG-monitor? Neem contact op met Caroline Donner.

Meer weten?

Neem contact op met
Caroline Donner

Caroline Donner

adviseur achterbanraadpleging