Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Patiëntenorganisaties hebben huishoudboekje op orde

Het lukt de meeste patiëntenorganisaties om het hoofd boven water te houden. Wel is het hard watertrappen. En er is weinig financiële ruimte voor ambities. Dat blijkt uit ons jaarrekeningenonderzoek over 2018.

Voor het derde jaar heeft PGOsupport de boeken van patiëntenorganisaties doorgespit. Van 81 organisaties hebben we de jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaar kunnen vergelijken. We presenteren de opvallendste conclusies.

Eigen vermogen groeit licht

Over het geheel genomen is het eigen vermogen van de organisaties in 2018 iets groter dan in 2017 (+3,91%). Dit komt door de middelgrote organisaties. Het eigen vermogen van de grote organisaties bleef ongeveer gelijk. Terwijl de kleinere organisaties juist iets achteruitgaan. Hoe dit komt, kunnen we niet aflezen uit dit onderzoek. Minder leden/donateurs kan een oorzaak zijn.

Als je leden of donateurs opzeggen, achterhaal dan vooral waarom ze dat doen.

Renske Noordhuis, adviseur fondsenwerving PGOsupport

Hou de achterdeur dicht

Renske Noordhuis, adviseur fondsenwerving PGOsupport, raadt organisaties aan vooral de achterdeur dicht te houden. “Als je leden of donateurs opzeggen, achterhaal dan vooral waarom ze dat doen.

Sluit bijvoorbeeld je aanbod nog wel aan? Stel dat ze op een gegeven moment geen behoefte meer hebben aan bijvoorbeeld informatie en lotgenotencontact. Dan dragen ze je organisatie vast nog steeds een warm hart toe. Je kunt ze dan prima vragen of ze op een andere manier willen bijdragen.”

Alternatieve inkomsten groeien

Andere inkomsten dan instellingssubsidie zijn noodzakelijk voor een sluitende begroting. We zien dat de inkomsten uit bijvoorbeeld projectsubsidies, fondsen, sponsoring, donaties, producten en diensten blijven groeien (+13,55%). Dat geldt vooral voor de groep die tot € 100.000 extra binnenhaalt.

Binnen die groep hebben de kleinere organisaties steeds meer moeite om extra geld binnen te halen. Dat lijkt logisch. Met minder vermogen is er minder armslag om te investeren in fondsenwerving. “Des te meer reden om leden/donateurs binnen te houden”, aldus Renske.

Acties leveren op

De aanvullende inkomsten komen voor 80% uit ‘extra particuliere donaties’ en ‘overige subsidies’. Renske herkent dit beeld: “De afgelopen tijd zagen we veel acties voor extra donaties. Wij helpen organisaties daar ook bij. Bijvoorbeeld met de contributieverdubbelaar, Dosupport, acties voor extra giften. Ook het werven van nalatenschappen is belangrijk. Daar komt de structurele band met leden/donateurs weer om de hoek. Als het lukt om leden/donateurs blijvend aan je te binden, heb je op langere termijn ook meer kans op nalatenschappen.”

Ervaringskennis beter verzilveren

Wat tegenvalt zijn de inkomsten uit eigen producten en diensten, de zogeheten inverdiensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld folders en brochures, entree voor bijeenkomsten en inbreng van het cliëntenperspectief.

“Vooral de inbreng van ervaringskennis kan beter benut worden. Het is opvallend dat organisaties daar relatief weinig voor betaald worden. Kennelijk is er nog schroom om er geld voor te vragen. Dat is nergens voor nodig. Je positie is sterk. Je kunt daarbij ook verwijzen naar het normbedrag dat de koepel Patiëntenfederatie voor samenwerking met zorgorganisaties en onderzoekers hanteert. PGOsupport kan ook daarbij helpen. Met een adviestraject om stevig aan tafel te zitten namens patiënten/cliënten.

Organisaties verdienen het om klinkende munt te verdienen met hun waardevolle bijdragen.”

Aanbod PGOsupport

  • Advies en begeleiding fondsenwerving
    Effectieve strategieën om structurele inkomsten te werven. Acties die geld in het laatje brengen. PGOsupport helpt met raad én daad.

  • Adviestraject 'achterbanraadpleging'
    Zorg dat je stevig aan tafel zit als je overlegt met overheden, zorgverleners, verzekeraars – op alle plekken waar je patiënten/cliënten vertegenwoordigt. Zo bereik je meer impact op betere kwaliteit van zorg, betere kwaliteit van leven voor jouw achterban.

Hulp nodig bij fondsenwerving?

Wil je (harder) aan de slag met fondsenwerving? Kun je wel wat hulp gebruiken? Neem contact op met Renske Noordhuis.

Bel of app mij op 06 4093 2839