Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

"Wil je jongeren bereiken, dan moet je ze betrekken."

Op een zonnige zaterdag verzamelt zich toch een aardige groep mensen bij PGOsupport voor de derde dag van de Academieparade.

De laatste paradedag in de reeks staat in het teken van de jonge vrijwilliger.

Aanbod niet afgestemd op jongeren

Nina Hoek van Dijke van jongerencommunicatiebureau Jong en Je Wil Wat vertelt in haar inspiratiesessie openhartig over haar eigen ervaringen met een chronische aandoening en hoe zij dat maar lastig kon combineren met vrijwilligerstaken bij de patiëntenorganisatie. “Jongeren wíllen graag bijdragen, maar het aanbod bij patiëntenorganisaties is vaak niet afgestemd op hun behoeften.”

Als je jongeren écht wilt bereiken, zul je ze moeten betrekken bij je organisatie. Niet praten óver jongeren, maar mét jongeren. Nina: “Je krijgt dan beter grip op wat jongeren verwachten van vrijwilligerswerk, waardoor je jouw activiteiten daar makkelijker op kunt afstemmen.”

Jongeren wíllen graag bijdragen, maar het aanbod bij patiëntenorganisaties is vaak niet afgestemd op hun behoeften.

Nina Hoek van Dijke, jongerencommunicatiebureau Jong en Je Wil Wat

8 tips voor het binden & boeien van jongeren

Ze benoemt 8 elementen om rekening mee te houden wanneer je jongeren gaat betrekken bij je organisatie: generatie, trends, het brein, mediagebruik, beeldtaal, jongerentaal, plaats en behoeften. Het zijn dé kenmerken die beïnvloeden hoe een moderne jongere functioneert en hoe je hier slim op inspeelt om ze aan je te binden.

Nina Hoek van Dijke geeft tips tijdens haar inspiratiesessie
Nina Hoek van Dijke geeft concrete tips tijdens haar inspiratiesessie

Hoe ga je daar zelf nu mee aan de slag? Nina besluit haar sessie met 8 concrete tips:

  1. Ga in gesprek
  2. Wees flexibel en laagdrempelig
  3. Bied verschillende mogelijkheden
  4. Maak gebruik van kracht en ontwikkelperspectief
  5. Bied een vrijwilligersvergoeding
  6. Maak een vacature
  7. Zorg dat ze je kennen
  8. Uit waardering

De vrijwilliger van de toekomst

De workshop van Nienke Oosting, adviseur impact en bereik bij PGOsupport, zat vol mensen met dezelfde uitdaging: hoe betrek je jongeren en hoe bind je ze aan jouw organisatie? Hoe zet je ze toekomstbestendig in? Nienke geeft een aantal nuttige antwoorden.

Onderzoeken hebben diverse zaken uitgewezen. Dat ruim de helft van de jongeren 1x per jaar vrijwilligerswerk doet bijvoorbeeld, omdat het waarde toevoegt, sociale contacten oplevert, ze ervan leren en er in hun latere carrière baat bij kunnen hebben. En dat ze samenwerken met oudere vrijwilligers geen probleem vinden omdat ze ervan leren, maar wel het liefst samenwerken met leeftijdsgenoten.

Nienke Oosting gaat tijdens haar workshop in gesprek met de aanwezigen over het vinden en binden van jongeren
Nienke Oosting in gesprek over het vinden en binden van jonge vrijwilligers

Belangrijk leerpunt is ook dat jongeren niet willen worden aangesproken met hun aandoening. “Zij benaderen deze bovendien vaker met een positieve invalshoek en vinden dat oudere leden van een patiëntenorganisatie vaak een veel te negatieve blik hebben”, vertelt Nienke. “Dat stoot af. Belangrijke les is dat de manier waarop jouw patiëntenorganisatie communiceert, moet aansluiten bij deze opvatting.” 

‘Met zijn allen in een kring zitten’

Uit het Kickstartonderzoek in opdracht van PGOsupport kwam ook een hele reeks aandachtspunten. Patiëntenorganisaties bieden naar oordeel van de jongeren bijvoorbeeld veel betrouwbare informatie, maar zijn online niet altijd even goed te vinden. Ook is de beeldvorming niet goed.

Nienke refereert aan opgehaalde input: “Patiëntenorganisaties worden door jongeren soms geassocieerd met de Anonieme Alcoholisten: met zijn allen in een kring zitten en vertellen waar je allemaal last van hebt. En de communicatie van veel patiëntenorganisaties helpt daar niet bij. Woorden als ‘vereniging’, ‘lotgenotencontact’ en ‘belangenbehartiging’ worden gezien als stoffig en nietszeggend.

Patiëntenorganisaties worden door jongeren soms geassocieerd met de Anonieme Alcoholisten.

Nienke Oosting, adviseur impact en bereik bij PGOsupport

Ook Nienke sluit af met een aantal tips: Ga met jongeren in gesprek. Organiseer activiteiten voor en door jongeren, communiceer via platforms waar de jongeren zijn, speel in op de behoeften van jonge vrijwilligers, houd ze vast met aandacht en waardering, zorg voor een frisse uitstraling van je organisatie en zorg dat het vrijwilligerswerk dat de jongere verricht, zichtbare impact heeft.

Jongerenplatform ALL OF ME

Parallel aan de workshop van Nienke, liep de sessie van Heleen Knottnerus, coördinator van ALL OF ME - een online platform voor jongeren tussen de 15 en 30 met een chronische aandoening. Naast sociale mediakanalen, leermodules, coaches en zogenaamde ‘ALL OF MEETS’, is er een geheime Facebookgroep waarin leden elkaar ontmoeten. Bijzonder, want de groep is niet ziektespecifiek. ALL OF ME verwijst mensen met specifieke ziektegerelateerde vragen door naar de betreffende patiëntenorganisatie.

Heleen in gesprek met een deelnemer aan haar workshop over all of me
Heleen Knottnerus spreekt met een deelnemer aan haar workshop over ALL OF ME

Op Facebook heeft ALL OF ME een grote fanbase. “Het bijzondere is dat ook taboethema’s zoals seks en drugs bij een chronische aandoening onderling worden besproken”, vertelt Heleen. “Voor jongeren voelt zo’n geheime Facebookgroep veilig genoeg om die ervaringen uit te wisselen.” De 10 vrijwillige moderators volgen de discussies en reageren de gehele dag.

Op dit moment onderzoekt ALL OF ME hoe het platform nog beter kan aansluiten bij de behoeften van jongeren. De uitkomsten daarvan worden later dit jaar bekend.

Jongeren denken veel meer in korte, overzichtelijke klussen. Wees dus concreet in wat je wilt als je jongeren wilt binnenhalen.

Heleen Knottnerus, coördinator ALL OF ME

Heleen verwijst naar de eerdere presentatie van Nina (zie hierboven) voor tips om jongeren bij je organisatie te betrekken. Wel met een aanvullende tip: “Als je bij een organisatie werkt, denk je heel erg vanuit de structuur van die organisatie en wat jongeren daaraan zouden toevoegen. Maar jongeren zelf denken veel meer in korte, overzichtelijke klussen. Wees dus concreet in wat je wilt als je jongeren wilt binnenhalen.”

Hoe communiceert de nieuwe generatie Z?

Corona de Wert, trainer bij PGOsupport en Ruben Bos, medewerker academie bij PGOsupport, doen met de zaal een verkenning van de jeugd van tegenwoordig. Corona vertelt over de inzet van persona’s voor een patiëntenorganisatie, om goed in beeld te krijgen wie de doelgroep is en hoe zij bereikt kunnen worden. Ruben is tijdens de workshop een live persona van de doelgroep, aan wie aanwezigen vragen kunnen stellen en waarbij aannames kunnen worden getoetst.

Trainer Corona de Wert plakt etiketten op live persona Ruben Bos
Trainer Corona de Wert plakt etiketten op live persona Ruben Bos

Corona: “In de kern gebruiken jongeren vooral middelen die snel zijn: anyplace, anywhere. Veel gestreamde en gedownloade content, en de mogelijkheid om uitgesteld te kijken. Visuele en audiovisuele content is booming, bijvoorbeeld vlogs, podcasts, video’s. Bedenk dus voor jouw organisatie: bied ik de juiste content aan? De online zelfpresentatie van jongeren is hierbij belangrijk. Dat is waarvoor zij content gebruiken.”

Snackable, shareable, searchable

We leren vooral dat het complete verhaal van je organisatie moet kloppen, in alle uitingen en in alle communicatievormen. En het moet catchy zijn: van echte mensen, die een echt verhaal hebben, in tekst/beeld/audio of een combinatie hiervan. Dat creëert een krachtige overkoepelende boodschap.

De tips van Corona in vogelvlucht: zorg dat je daar aanwezig bent waar jongeren zich bevinden. Maak je boodschap catchy. Haak aan bij de interesses van jongeren. Vent je boodschap uit via alle kanalen, leg accenten per kanaal. En, benadrukt Corona: “Durf het stuur uit handen te geven aan jongeren, laat de regie los. Durf te experimenteren en geef jongeren ook de ruimte om fouten te maken.”

Durf te experimenteren en geef jongeren ook de ruimte om fouten te maken.

Corona de Wert, trainer bij PGOsupport

Panelgesprek

De laatste sessie van de dag is een panelgesprek met Rebecca ter Mors (interim-voorzitter bij Stichting Jongeren en Kanker), Carlijn Willemstijn (voorzitter StomaJONG) en Heleen Knottnerus (coördinator ALL OF ME). Zij vertellen vanuit eigen ervaringen waarom en hoe zij een jongerentak hebben opgezet, waar zij tegenaan liepen en wat succesfactoren waren. De zaal krijgt de kans om hen allerhande vragen te stellen, en dat gebeurt ook. Het levert een mooie discussie op.

Het panel met Carlijn Willemstijn, Rebecca ter Mors en Heleen Knottnerus
Het panel met (v.l.n.r.) Carlijn Willemstijn, Rebecca ter Mors en Heleen Knottnerus

Experimenteer en leer

Tijdens de afsluitende borrel praatten we nog even door over de lessen van de dag. We kunnen wel concluderen dat we ons goed moeten verdiepen in de doelgroep, vaak wordt door patiëntenorganisaties nog teveel met hagel geschoten. Met jongeren praten en samen optrekken gaat de beste resultaten opleveren. En verder… experimenteer en leer!


Meer lezen en bekijken