Ga direct naar de content

Impact PGOsupport groeit

14 februari 2019

Elke geïnvesteerde euro in PGOsupport levert € 2,50 op. Dat was vorig jaar € 2,20. Een stijgende lijn waar we trots op zijn.

Deel deze pagina:

Alles draait tegenwoordig om impact. Het gaat er niet om wat je doet, maar wat je bereikt.

Impact, blijvende verbetering voor de mensen die je vertegenwoordigt, wordt een belangrijk criterium voor patiënten- en cliëntenorganisaties. Maar, hoe meet je impact?

Voor de 2e keer liet PGOsupport haar impact meten.

PGOsupport op de pijnbank

Als wij de patiëntenbeweging willen helpen met hun impact, dan moeten we eerst zelf op de pijnbank en onze eigen impact bepalen, bedacht Joos Vaessens, directeur PGOsupport. Niet alleen om de toegevoegde waarde van PGOsupport te achterhalen, maar vooral ook om te weten te komen wat impact nu is en of je dat kunt meten.  

Maatschappelijke waarde in euro’s

Joos kwam in contact met Vital Innovators, adviesbureau voor innovatie in de zorg. Zij hebben de SROI-methode ontwikkeld om impact te meten.  

Joos: “SROI staat voor Social Return On Investment. Daarmee kun je maatschappelijke resultaten in geld uitdrukken, om gevoel te krijgen bij de toegevoegde waarde. Bij sommige maatschappelijke organisaties is deze methode al gebruikelijk, in de patiëntenbeweging is dit nog nieuw.”

SROI staat voor Social Return On Investment. Daarmee kun je maatschappelijke resultaten in geld uitdrukken.

Theory of Change

Hoe werkt die SROI? “Als eerste bepaal je welke veranderingen je beoogt”, vervolgt Joos. “Dat noemen we de Theory of Change."

"We hebben een opdrachtgever, dat is VWS, die investeert in ons. Met dat geld doen wij iets om te veranderen, bijvoorbeeld een cursus fondsenwerving geven. Vervolgens meet je of de organisaties die bij ons die cursus volgen, beter fondsen werven. Dat is de impact, het rendement op dat thema. Zo hebben we dat gedaan op 5 thema’s.”

De thema's zijn:

  • meer middelen
  • efficiënter managen en besturen
  • efficiëntere inbreng cliëntenperspectief
  • meer bereik en betrokkenheid (engagement)
  • delen en besparen

Normen bepalen

Tegelijkertijd hebben PGOsupport, haar opdrachtgever VWS en de 4 patiëntenorganisaties die bij het onderzoek betrokken zijn, de normen bepaald. Want die waren er nog niet.

“Die normen hebben we inderdaad met elkaar moeten vaststellen. Dat is subjectief, maar het is de beste subjectieve weergave die we met z’n allen kunnen afspreken. Als opdrachtgever VWS, de patiëntenorganisaties als ontvangers van onze diensten en wij het erover eens zijn, dan zijn dat de normen.”

€ 1 = € 2,50

Met de doelen, de Theory of Change, de afgesproken normen en de complete financiële en inhoudelijke verantwoording van PGOsupport over de afgelopen 3 jaar, is het onderzoeksbureau aan de slag gegaan. De boeken zijn doorgespit. Er zijn uitvoerige gesprekken gevoerd naar effecten met de 4 deelnemende patiëntenorganisaties en met VWS.

Met als resultaat: iedere euro die VWS in PGOsupport investeert, levert 2,50 euro rendement op.

Joos is er heel blij mee: “Met de grootste impact op efficiëntere inbreng van het cliëntenperspectief. En dat is precies wat we willen. We zijn er trots op. Vooral op de stijgende lijn. De meting van vorig jaar kwam op 2,20 euro.”

Conservatief gerekend

Dus nu levert iedere euro die VWS in PGOsupport investeert € 2,50 op.

“Dat is heel conservatief gerekend”, voegt Joos eraan toe. “Want het model is niet bedoeld om ons rijk te rekenen."

"Zo is er heel streng gekeken naar externe factoren. Want, zouden resultaten niet ook behaald zijn zonder PGOsupport? Lang niet alle impact is aan ons toe te schrijven. Daar is streng rekening mee gehouden. En dan nog leveren we nu een rendement van 2,5.”

SROI van organisaties

De volgende stap is om de impact van patiënten- en cliëntenorganisaties te meten. Er loopt nu een proefproject met 12 organisaties om de SROI-methodiek aan te scherpen en geschikt te maken voor patiëntenorganisaties.

Uiteindelijk komen er een methode en trainingen waarmee patiënten- en cliëntenorganisaties zelf hun impact kunnen meten. 

Meer weten?

Neem contact op met
Nienke Oosting

Nienke Oosting

adviseur impact en bereik

Meer over impact