Ga direct naar de content

Goed samenwerken brengt je verder

Werken aan kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven doe je samen. Binnen patiëntenorganisaties werken bestuur, vrijwilligers en beroepskrachten samen. De organisatie werkt op haar beurt weer met zorgprofessionals, onderzoekers, verzekeraars, gemeenten… Hoe werk je effectief samen? Tips van PGOsupport.

Deel deze pagina:

Samenwerken is niet altijd makkelijk. Of het nu is met mensen binnen of buiten je organisatie. Waarom zou je toch samenwerken als dat moeilijk is? Omdat het niet anders kan, als je zaken wilt verbeteren!  

Samenwerken binnen de organisatie

Waar mensen samenwerken, ontstaat nogal eens wrijving. Logisch, we zijn allemaal anders, met andere meningen en visies. Hoe hou je het toch leuk en effectief met elkaar, ook als er gedoe ontstaat? Want gedoe komt er. Wat kun je dan doen?    

Doeners versus praters

Stap 1 is begrijpen wat er bij wrijving in teams eigenlijk gebeurt. Volgens universitair docent en organisatieadviseur Karin Derksen verstoort wrijving in teams de balans tussen doen en dialoog. Zij ontwikkelde daar een model voor: de ontwikkelruimte van teams. Zie voor meer informatie de website van Karin Derksen.

Stel je een kwadrant voor. Met op de horizontale as links ‘toekomst’, het gebied van de gezamenlijke visie en rechts ‘organiseren’, het gebied van wie doet wat, waar, wanneer en stappenplannen. 

Op de verticale as onder ‘dialoog voeren’, het gebied van samen overleggen en onderin ‘reflecteren’, het gebied van een stapje terugdoen en er nog eens naar kijken, de ruimte voor gevoel.

model voor samenwerking van karin derksen. Rond het woord ontwikkelruimte bevinden zich 4 cirkels met de woorden reflecteren, organiseren, dialoog voeren en toekomst creerenMet de
Model voor samenwerking binnen een team van Karin Derksen

Alle aspecten en kwaliteiten doen ertoe 

Bij wrijving begeven individuele teamleden zich vaak halsstarrig in 1 van de 4 kwadranten. Het moet op hun manier.

“Dat geklets, we hebben toch een plan, laten we dat uitvoeren.” En anderen: “Jullie stomen maar door, dit werkt zo niet, we moeten meer in dialoog.” 

Terwijl in een goed functionerend team alle 4 aspecten aan bod komen. Het optimum ligt op de kruising van de assen. Met ruimte voor zowel visie, als praktische uitvoering, reflectie én dialoog. Het is allemaal nodig.  

Geef je team de ruimte  

De oplossing is om niet op een klein hoekje in je kwadrant te blijven, maar de ruimte te zoeken naar het midden. Dat geeft letterlijk lucht aan iedereen. 

Wil je meer weten over effectief samenwerken binnen de organisatie? Neem contact op

Samenwerken met belanghebbenden

Zonder andere belanghebbenden, ook wel stakeholders, lukt veranderen niet. Als alle belanghebbende partijen, zoals zorgprofessionals, zorgverzekeraars, onderzoekers en ambtenaren hun specifieke kennis en ervaring bijdragen, ontstaat er een divers palet. Schotten tussen belanghebbenden worden poreuzer. En door de inbreng van eindgebruikers is de kans groot dat de verandering in praktijk wordt gebracht. 

Samen in verscheidenheid 

Uiteraard is niemand tegen samenwerking om de zorg te verbeteren. Toch gaat dit in de praktijk niet vanzelf. Want samenwerkingspartners heb zo hun eigen meningen, belangen en visies.

 • Alle partijen zijn van belang: zowel de gebruikers, de leveranciers als de financiers.
 • Partijen zijn gewend om in hokjes te denken en te werken. Ontschotting betekent het opgeven van een deel van de eigen autonomie, in het vertrouwen dat de uitkomst beter wordt. Dat is een enorme opgave.
 • Je moet gezamenlijk een nieuwe werkelijkheid maken vanuit verschillende belangen en ambities in plaats van een eigen plan maken en dat inbrengen.
 • De verschillende partijen vormen een heterogene groep. Hoe intensiever de samenwerking, hoe meer je op elkaars terrein komt. Gevoelens van concurrentie liggen op de loer.
 • Je moet samen op weg gaan, met acceptatie van de verscheidenheid. 

Ontsteek samen het vuur

Hoe te beginnen? Alles begint met een aanleiding, met een vonk. Zoek om te beginnen minimaal één medestander om het vuur aan te wakkeren. Zoek samen naar partijen met aanvullende kennis. Verzamel moed en spring over je eigen schot heen, aanvaard de verschillen en zie deze als meerwaarde. 

Niet altijd samenwerken 

Ook al levert samenwerken doorgaans meerwaarde op, dit betekent niet dat je direct op elk verzoek moet ingaan. Want:  

 • is er een gezamenlijk doel?
 • past dit doel in jullie strategie?
 • wat zijn de belangen van de ander en van jezelf?
 • wat hebben jullie van elkaar nodig?
 • wat zijn de verwachtingen over en weer?
 • kunnen jullie ook zonder de andere partij je doel behalen? Want eerlijk: als je je doel ook alleen kunt behalen, waarom zou je dan samenwerken? 

Samenwerken bij toegevoegde waarde 

Stel dat de uitkomst positief is: je kunt het niet alleen, er is een gezamenlijk doel en je hebt elkaars expertise nodig. Bovendien is het in beider belang en de verwachtingen van elkaar zijn duidelijk. Dan is de conclusie helder: deze samenwerking is van toegevoegde waarde. Doen! 

Maak afspraken over rol- en taakverdeling, over tijdspaden en verantwoordelijkheden. Blijf alert gedurende dit proces. Blijft het halen en brengen in evenwicht en is er telkens waardering voor elkaars inspanning? 

De samenwerking loopt stroef 

Ondanks dat je de juiste dingen doet, kan de samenwerking na een tijdje stroef verlopen. Vergaderingen volgen elkaar op zonder dat er iets gedaan wordt. Mensen houden zich niet aan afspraken of berijden eindeloos hetzelfde stokpaardje. Het kost alleen nog maar energie. 

Voor je het weet is er teambuilding nodig… 

Stekker uit de samenwerking? 

Een goede samenwerking gaat ergens over. Alleen dan kan hij slagen. Wanneer je merkt dat het niet meer lekker loopt, keer dan terug naar het doel. Is dat nog voor iedereen belangrijk? En kijk meteen naar de andere punten van het vragenlijstje. Corrigeer de afspraken waar nodig. 

Constateer je dat er veranderingen zijn in doel, aanvullende competenties of belangen? Dient jullie samenwerking het doel niet meer? Stoppen. Stekker eruit. Niet doormodderen. 

Want, als je elkaar niet nodig hebt om het doel te behalen, waarom zou je dan samenwerken? 

Wil je stoppen met samenwerken of een samenwerking beter laten verlopen? Neem contact op. Dan nemen wij de vragen met je door.

Online modules

Volg kosteloos in 30-45 minuten de online modules van PGOsupport:

Meer weten?

Neem contact op met
Rineke Geschiere

Rineke Geschiere

organisatieadviseur

Meer lezen