Ga direct naar de content

Nalatenschappenwerving patiëntenorganisaties

Je nalatenschap is niet echt een onderwerp waar je het dagelijks over hebt. De meeste mensen willen hun vermogen nalaten aan hun kinderen en andere dierbaren. Maar er zijn ook mensen die een deel van hun geld willen geven aan een goed doel of een patiëntenorganisatie. Ook mensen in jouw achterban.

Deel deze pagina:

Start nu met communicatie

Het is van belang om zo snel mogelijk te starten met communiceren over het onderwerp nalaten. Dit hoeft niet expliciet wervend te zijn. Met informeren kom je al een heel eind. Laat eens een notaris aan het woord, een naaste van iemand die heeft nagelaten, of geef gewoon een stappenplannetje waar je over na kunt denken. Als je start met communiceren over nalatenschap, gaat dit zeker op de middellange termijn geld opleveren.

Binding op langere termijn

Als mensen nadenken over nalatenschap, bind je ze voor een langere tijd aan jouw organisatie. Als ze beslissen een deel van hun nalatenschap aan jouw organisatie te geven, blijven ze je volgen en worden ze misschien zelfs actief voor je organisatie. Op deze manier blijf je relevant in het leven van jouw achterban. En dat levert misschien nog wel veel meer op dan direct geld.

Wat vindt PGOsupport van nalatenschappen werven?

PGOsupport schenkt aandacht aan deze manier van werven, omdat we bij veel patiëntenorganisaties een vergrijsd leden- en donateursbestand zien. En daar liggen kansen voor nalatenschappenwerving. Tegelijkertijd zien we de schroom om hiermee te starten. Voor veel organisaties is het een ongemakkelijk onderwerp om over te praten. We laten graag zien dat je juist op een heel mooie, zorgvuldige manier over dit onderwerp kan communiceren.

Beslissing bij de notaris

Nalatenschappen zijn een bijzondere bron van fondsenwerving. Het denk- en besluitvormingsproces is anders dan bij andere vormen van geven. De gift komt pas ná het overlijden beschikbaar en de campagne rond het onderwerp is anders. Je hebt geen contact met de gever op het moment dat hij of zij besluit over te gaan tot de donatie. Hier is immers de tussenkomst van een notaris noodzakelijk en daar wil je juist weer niet bij zijn.

Nalatenschappenwerving: hoe werkt het?

Het werven van nalatenschappen is voornamelijk een gespreide communicatiecampagne. Terwijl je bij andere vormen van fondsenwerving gericht een geefvraag stelt, gaat het bij het werven van nalatenschappen veel meer om het verspreiden van de boodschap dat de mogelijkheid bestaat om geld na te laten aan jouw organisatie. Dat gaat als volgt.

  • Start met communicatie, waarbij het – zoals altijd bij alle fondsenwerving – vooral om de inhoud gaat. Hoe nalaten technisch, juridisch en fiscaal werkt, lijkt heel belangrijk, maar is voor de potentiële erflater niet doorslaggevend.
  • Formuleer een nalatenschappenpropositie. Formuleer wat je organisatie doet, op zo'n manier dat het publiek zich hierin herkent. Denk hierbij aan de waarden en normen die iemand belangrijk vindt in relatie tot jouw organisatie. Een terugblik is hierin belangrijker dan de vooruitblik.
  • Zodra je dit verhaal helder hebt, maak je er een brochure van. Dit wordt de basis van alle communicatie. Iedere (wervende) uiting sluit je af met: wilt u meer weten over dit onderwerp, vraag dan de brochure aan. Hierdoor wordt de communicatie meetbaar en krijg je inzicht in een groeiende groep mensen die geïnteresseerd is in het onderwerp.
  • Communiceer daarnaast regelmatig over dit onderwerp. Minimaal 2 keer per jaar publiceer je over nalatenschappen in het magazine. Ook via Facebook en andere kanalen besteed je af en toe aandacht aan het onderwerp. En jaarlijks pak je uit met een wat grotere campagne. Denk aan een brief of een telefoontje naar een selectie uit de database.

Wat levert nalatenschappen werven op?

Deze vorm van fondsenwerving is echt voor de middellange termijn. We weten dat mensen gemiddeld zo’n 6 jaar voor overlijden voor de laatste keer hun testament aanpassen, dus het duurt even voor je communicatie-uitingen tot resultaat gaan leiden. Maar wat we ook weten, is dat áls je gaat communiceren over nalaten, er meer nalatenschappen binnenkomen.

Voor welke organisaties is dit geschikt?

In principe kan iedere organisatie met het werven van nalatenschappen aan de slag. Een trouwe achterban is wel noodzaak. Het is een groot voordeel als het leden- of donateursbestand voor een groot deel bestaat uit mensen van 65+.

Wanneer kun je ermee beginnen?

Er is geen ideaal moment om te starten. Je kunt er ieder moment mee beginnen.  

Wat heb je nodig voor nalatenschappenwerving?

  • Een trouwe achterban van 65+
  • Een communicatiemedewerker
  • Een lange adem: het duurt even (jaren) voor dit voor opbrengsten gaat zorgen

 Waarom zou je het niet doen? 

  • Als je een heel jonge achterban hebt
  • Als je je ongemakkelijk voelt om het over 'nalaten’ te hebben
  • Als je liever niet in contact komt met jouw achterban over deze bijzondere vorm van geven

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving