Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Aanpak wachtlijsten en nazorg

Een cochleair implantaat (CI) is voor dove en ernstig slechthorende mensen een hulpmiddel waarmee zij, in de meeste gevallen, in staat zijn om (weer) te horen. Het wordt tijdens een operatie geplaatst en verschilt daardoor sterk van hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen.

Aanleiding

Door toenemende bekendheid en positieve ervaringen is de vraag naar het cochleair implantaat de afgelopen jaren flink toegenomen. Vanwege beperkte budgetten die ook nodig zijn voor de levenslange nazorg aan gebruikers, zijn de wachtlijsten enorm gegroeid.

Project

Een lobby- en overlegtraject om de knelpunten kenbaar te maken en uiteindelijk als volwaardig gesprekspartner in samenwerking tot oplossing te komen.

Impact

In 4 van de 8 CI-centra is er geen wachtlijst meer. Bij de andere centra is de wachtlijst verkort.
Bijkomend effect: versterking van het contact tussen CI-teams, de Nederlandse Zorgautoriteit en Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie.

Samenwerkingspartners

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie, CI-ON, CI-overleg Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit

Terug naar overzicht genomineerden