Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Fondsenwerving: geld verdienen met PGOsupport

PGOsupport biedt een compleet dienstenpakket voor fondsenwerving. Effectieve strategieën om structurele inkomsten te werven. Acties die geld in het laatje brengen. We helpen met raad én daad.

Hands-on ondersteuning

“We bieden patiënten- en cliëntenorganisaties 5 strategieën voor structurele extra inkomsten. Daarbij helpen we niet alleen met de plannen, maar ook bij de uitvoering”, vertelt Renske Noordhuis, adviseur fondsenwerving.

Fondsenwerving in 5 onderdelen

We lopen de 5 strategieën langs.

1. Ledenwerving

Contributie is voor veel organisaties de eerste inkomstenbron. Hoe krijg je meer contributie? Allereerst door leden te vinden, binden en behouden. Een drieluik voor ledenwerving en -behoud. Dat begint met een wervingscampagne, gericht op een duidelijke doelgroep. Renske Noordhuis: "We zien vaak dat organisaties alles voor iedereen willen zijn en veel gratis weggeven. Maar het is beter om je op specifieke (sub)doelgroepen te richten. Met passend aanbod waar je vervolgens geld voor kunt vragen en waar mensen voor blijven.”

2. Contributieverdubbelaar

De contributieverdubbelaar is een eenvoudige actie die veel structurele inkomsten kan opleveren. Renske: "Het is een telemarketingactie met de vraag of leden/donateurs vrijwillig hun contributie/bijdrage willen verhogen. Organisaties vinden dit idee vaak eng. Maar, met een inhoudelijk goed verhaal komen leden over de brug.”

Uit eerdere acties van onder meer de Stomavereniging, Endometriose Stichting en Hoofdpijnnet, blijkt dat leden hun contributie vrijwillig met gemiddeld 22 euro per jaar verhogen. Dat is vaak bijna een verdubbeling. We werken voor deze actie samen met SeniorCall, een telemarketingbedrijf met senioren die de leden correct en oprecht benaderen." Binnenkort starten de belacties van Borstkankervereniging Nederland en de MS Vereniging.

3. Online fondsenwerving

Ook online fondsenwerving krijgt volop aandacht. Achter de schermen werkt PGOsupport aan een volledig nieuw online crowdfundingplatform. “Via dat platform kunnen organisaties heel makkelijk hun eigen online acties en die van derden opzetten. Dus leden die zelf een fiets-, wandel- of inzamelactie willen organiseren, doen dat eenvoudig via dat nieuwe platform. Hoe dat er uitziet en wat je er precies mee kunt, hoor je op de bijeenkomst van 7 november. Dus meld je aan.

4. Nalatenschappen werven

Onderdeel 4 is een informatiepakket dat organisaties ondersteunt bij het verwerven van nalatenschappen. De samenleving vergrijst. Dat geldt ook voor de achterbannen van organisaties. Er komen dus veel erfenissen los. “Dit is een langetermijnactie", vervolgt Renske Noordhuis. "Met onder meer een brief aan leden, een brochure, PR-artikelen en een pagina voor de website stimuleren en vergroten we de kennis over deze mogelijkheid. Zodat leden in ieder geval weten, als ze iets willen nalaten, dat dit ook aan de patiëntenorganisatie kan.”

Inmiddels is de Stomavereniging met het informatiepakket aan de slag. De MS Vereniging en VOKK staan in de startblokken. “Deze actie is vooral ook voor kleine organisaties interessant. We bieden de materialen panklaar aan. Zoek/vervang organisatienaam is eigenlijk voldoende.”

5. Supportloop

Tot slot is er de Supportloop. Een landelijk wandelevenement voor patiënten- en cliëntenorganisaties, georganiseerd door PGOsupport. De eerste editie op zaterdag 23 september 2017 bracht € 8.205 op. 80% van de opbrengst uit de eigen achterban gaat naar de deelnemende organisatie.