Ga direct naar de content

Nieuwe subsidiekader patiëntenorganisaties jaar uitgesteld

24 juni 2022

Minister Conny Helder van langdurige zorg maakte vandaag bekend dat het nieuwe beleidskader voor subsidiëring van patiëntenorganisaties met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2024. Zij licht dit toe in een brief aan de Tweede Kamer. Patiëntenorganisaties kunnen daarom op de gebruikelijke manier (in september) gewoon nog subsidie aanvragen binnen het huidige subsidiekader.

Deel deze pagina:

In de brief geeft minister Conny Helder aan dat patiëntenorganisaties belangrijke bronnen zijn van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Die ervaringsdeskundigheid is van belang bij het vormgeven van passende zorg, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek en het onbeperkt meedoen in de samenleving.

Integraal Zorgakkoord

foto Conny Helder, minister van langdurige zorg en sport

Volgens de minister wordt er momenteel hard gewerkt aan concrete plannen voor deze onderwerpen. Deze krijgen deels hun beslag in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De minister schrijft: “In dat kader zullen ook de beschikbare middelen, die bij aanstelling van het kabinet voor deze doelen zijn vrijgemaakt, worden ingevuld en verdeeld. Ik acht het van belang dat de besluitvorming daarover integraal wordt vormgegeven, waarbij de noodzakelijke beleidsmaatregelen goed tegen elkaar worden afgewogen. Bij deze integrale afweging wordt ook de rol van de pg-organisaties betrokken.”  

Bestaande regeling met jaar verlengd

Omdat de uitwerking en besluitvorming nog de nodige tijd kost, kan het nieuwe beleidskader niet op 1 januari 2023 in werking treden. Daarnaast hebben patiëntenorganisaties ook tijd nodig om zich voor te bereiden op de eisen uit het nieuwe beleidskader. Daarom wordt het bestaande beleidskader met nog 1 jaar verlengd. Alle patiëntenorganisaties die onder het huidige subsidiekader vallen, kunnen gebruik blijven maken van hun jaarlijkse instellingssubsidie, op de manier zoals ze gewend waren, en dus in september 2022 gewoon subsidie aanvragen.

Verlenging projectsubsidie Voor Elkaar!

Daarnaast wordt ook het ZonMw-programma ‘Voor Elkaar’ voor projectsubsidies met een jaar verlengd. Dit programma stimuleert innovatieve en impactvolle activiteiten gericht op sociale en maatschappelijke inclusie van mensen met een aandoening.

Meer informatie bij DUS-I

Meer informatie over de praktische uitvoering verschijnt binnenkort op de website van Dus-I, de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van VWS