Ga direct naar de content

3 nieuwe subsidierondes voor patiëntenorganisaties

16 maart 2023

Het ZonMw-programma Voor elkaar! heeft 3 subsidierondes voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Het gaat om projecten over onderwijs, belangenbehartiging, vrije tijd en zorg, om innovatieve projecten en om het implementeren van afgeronde projecten. PGOsupport kan je bij je aanvraag ondersteunen.

Deel deze pagina:

Voor wie?

Alleen organisaties die de belangen behartigen van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische kwetsbaarheid en hun naasten kunnen als hoofdaanvrager financiering aanvragen. De ingediende subsidieaanvragen moeten aansluiten op de doelen van het subsidieprogramma Voor elkaar! 

Subsidie: Open themaronde 

Binnen deze open themaronde kunnen belangenbehartigende organisaties een aanvraag indienen voor een plan dat aansluit bij de doelen van het ZonMw-programma én een van de volgende thema's:

 1. Onderwijs en werk
 2. Belangenbehartiging
 3. Vrije tijd
 4. Zorg en welzijn.

Er zijn 2 fasen. In fase 1 dien je een beknopt projectidee in en in fase 2 volgt een uitgewerkte aanvraag. Let op: je kan maar één aanvraag indienen.

Praktische informatie

 • Maximaal budget per project: maximaal 200.000 euro
 • Maximale looptijd: 18 maanden
 • Deadline projectidee (fase 1): 13 april 2023
 • Deadline uitgewerkte aanvraag (fase 2): 7 september 2023
 • Totaal budget: 3.900.000 euro

Meer informatie over Open themaronde op website ZonMw

Subsidie: Vernieuwende aanpakken II

Heb je ideeën voor een innovatieve manier van informatievoorziening of lotgenotencontact? Of voor een andere, vernieuwende aanpak waar je graag mee aan de slag wil? Dan is deze subsidieoproep mogelijk iets voor jou. In deze ronde dien je direct een uitgewerkte aanvraag in.

Praktische informatie

 • Maximaal budget per project: 50.000 euro
 • Maximale looptijd: 12 maanden
 • Deadline uitgewerkte aanvraag: 23 mei 2023
 • Totaal budget: 700.000 euro  

Meer informatie over subsidieronde Vernieuwende Aanpakken II op website van ZonMw

Subsidie: Implementeren met impact IV

Deze subsidieronde staat alleen open als je eerder een project binnen het subsidieprogramma hebt afgerond.

Je kunt subsidie aanvragen om de implementatie van een afgerond project een impuls te geven. Bijvoorbeeld om de structurele inbedding of verankering van het project te faciliteren. Of om te onderzoeken of een projectresultaat ook interessant kan zijn voor een andere, bredere doelgroep. 

Voor deze ronde geldt  ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit betekent dat binnengekomen projectaanvragen in volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.

Praktische informatie

 • Maximaal budget per project: 25.000 euro
 • Maximale looptijd: 12 maanden
 • Deadline uitgewerkte aanvraag: 20 juni 2023, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt
 • Totaal budget: 500.000 euro

Meer informatie over subsidieronde Implementeren met impact IV op website van ZonMw

PGOsupport biedt ondersteuning

Op de website van ZonMw vind je informatie hoe je subsidie kunt aanvragen. PGOsupport kan je organisatie bij de aanvraag ondersteunen. Wil je sparren over het opstellen van je aanvraag? Of wil je graag dat een adviseur van PGOsupport meeleest met je aanvraag? Neem contact op met Nienke Oosting, adviseur impact en bereik. Lees ook meer over het advies impact en bereik dat PGOsupport aanbiedt.

Over het Programma Voor elkaar!

Het programma Voor elkaar! financiert initiatieven voor en door patiënten. De projecten uit het programma dragen eraan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Het gaat hierbij in de eerste plaats over meedoen in de samenleving, niet alleen om ziekte en gezondheid. Denk aan thema’s als wonen, werken, opleiding, vervoer en vrije tijd. Lees meer over het programma Voor elkaar! op de website van ZonMw.

Meer weten?

Neem contact op met
Nienke Oosting

Nienke Oosting

adviseur impact en bereik